Nieuws

2020-06-25 10:05:06

Teleurstelling over Nota Varen 2

25 juni 2020

Gemeente Amsterdam heeft de Nota Varen 2 aangenomen en vastgesteld. Dit betekent dat er in het centrumgebied vanaf 2025 uitsluitend emissieloos gevaren mag worden. HISWA-RECRON is teleurgesteld dat de verschillende moties die waren ingediend, het niet haalden. Wel zijn kajuitmotorboten met een ligplaats bij een jachthaven in het centrumgebied gevrijwaard van de eis van emissieloos varen.

In haar uitgebreide lobby vooraf wees HISWA-RECRON de gemeente vooral op de economische schade die zij voorziet bij de watersportbedrijven, maar ook op de negatieve consequenties voor het verenigingsleven en de verwachting dat veel Amsterdammers het straks watersporten niet meer kunnen betalen als gevolg van  de maatregel emissieloos varen in het centrum per 2025’. Tevens voerde zij aan dat de sector onvoldoende was gehoord en dat de problematiek van de reders lijkt te prefaleren.

Verschillende moties en een amendement om het beleid van emissieloos varen in het centrum gelijk te trekken naar de rest van het water in Amsterdam, (emissieloos in 2030) werden op verzoek van HISWA-RECRON voor de raadsvergadering ingediend. Helaas werden deze steeds met twee derde meerderheid verworpen.

‘Hoewel verschillende partijen -waaronder VVD, Forum en CDA- hun best voor ons hebben gedaan, zijn wij teleurgesteld over het resultaat’, zegt Gerdina Krijger van HISWA-RECRON. Wel is fijn dat kajuitmotorboten in het centrum nu gelijk getrokken worden met de kajuitzeilboten die eerder al niet emissieloos hoefden te zijn. Let wel: het is niet de bedoeling dat zij in het centrum gaan varen, maar dat zij vanuit het centrum naar buiten kunnen. Ook heeft de wethouder enkele toezeggingen gedaan, zoals het in 2022 bekijken van de stand van zaken met betrekking tot de haalbaarheid van de noodzakelijke infrastructuur en het verzoek om naast de Kostverlorenvaart en Amstelroute ook het (Zuider)Amstelkanaal aan te merken als doorgaande vaarroute’. 

HISWA-RECRON blijft bestuurlijk en ambtelijk met de gemeente in gesprek. Daarbij zal zij samen met de gemeente  verschillende casussen van jachthavens uitwerken en berekenen, waarbij inzichtelijk wordt wat de elektrische infrastructuur gaat kosten en of Leander aan de levering kan voldoen. HISWA-RECRON werkt in haar lobby samen met het Watersportverbond en de Nautische Dienstverleners.

Terug naar overzicht