2021-06-03 15:20:25

Tweede Kamer debatteert over steunpakket Q3

3 juni 2021

De Tweede Kamer heeft afgelopen woensdag met de ministers van EZK en SZW gesproken over de verlenging van het steun- en herstelpakket voor de periode 1 juli – 1 oktober 2021. HISWA-RECRON liet eerder al weten matig positief te zijn over het nieuwe pakket. Verschillende Tweede Kamerleden hebben moties ingediend om de financiële en administratieve druk op ondernemers verder te verlichten.

Ondanks de aanbeveling van enkele economen bij het CPB en DNB om te stoppen met overheidssteun, is het positief dat het kabinet komt met een derde steunpakket. Tegelijkertijd zijn sectorspecifieke problemen voor watersport- en recreatiebedrijven nog steeds niet opgelost. Het kabinet toonde zich vooralsnog weinig enthousiast om na de zomer met een nieuwe verlening van het steun- en herstelpakket voor Q4 te komen, wat door HISWA-RECRON wel wordt bepleit. “De verwachting is dat de samenleving dan immers weer zo goed als open is”, liet minister Blok van EZK weten.

Kamerlid Stoffer (SGP) diende vervolgens een motie in waarin het kabinet wordt verzocht in kaart te brengen welke sectorspecifieke steunmaatregelen er nog steeds nodig blijven in Q4 van 2021. Eenzelfde soort motie, gericht op de solvabiliteitsproblemen van specifieke sectoren is ingediend door van Baarle (DENK) en Aartsen (VVD).

De leden Amhaouch en Palland (beide CDA) pleitten voor het verminderen van de administratieve last die nog steeds gepaard gaat bij de aanvraag van de NOW regeling. Van Haga (groep van Haga) en Stoffer (SGP) dienden een motie in om de TVL te baseren op het omzetverlies per BV in plaats van per groep, zoals bij concerns nog steeds het geval is. Stemming over deze moties vindt volgende week plaats.

HISWA-RECRON is blij met de steun vanuit diverse fracties in de Kamer, maar blijft kritisch op de uitvoering van de regelingen en aangenomen moties door het kabinet. HISWA-RECRON roept haar leden op om praktijkvoorbeelden van specifieke problemen te blijven delen. Praktijkvoorbeelden zijn enorm waardevol in de gesprekken met het kabinet en de Kamer. 

Reageren op dit artikel of het delen van praktijkvoorbeelden kan naar:

Jarin van der Zande
j.vanderzande@hiswarecron.nl | 06-18733439

Terug naar overzicht