Tweede Kamer: meer visie nodig voor toeristische sector

24 januari 2020

De Tweede Kamer heeft donderdag 23 januari 2020 in een Algemeen Overleg Toerisme de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgeroepen meer visie te tonen voor de toeristische sector in Nederland. Diverse Kamerleden onderschreven daarmee de oproep die RECRON in december vorig jaar met een manifest in de Kamer lanceerde. De toeristische sector groeit in een hoog tempo en is inmiddels verantwoordelijk voor 90 miljard euro aan bestedingen, waarmee de economische opbrengst twee keer zo groot is als bij de landbouw. 
 

Visie 

In de Tweede Kamer lag de actieagenda Toekomstperspectief 2030 voor, waarin het ministerie acties beschrijft die de komende jaren worden uitgevoerd, veelal op lokaal niveau. Diverse partijen in de Kamer laakten het gebrek aan visie voor de sector in de actieagenda. “Toerisme is veel meer dan de problemen in Amsterdam” merkte VVD-Kamerlid Thierry Aartsen op. “Waarom wordt er in deze nota niet gesproken over de maatschappelijke kansen die die sector biedt op het gebied van leefbaarheid voor kleine kernen in de regio, en de werkgelegenheid die hieruit voortkomt?” CDA Kamerlid Maurits von Martels pleitte voor een ministerieel overleg over toerisme, waarin verschillende departementen met regie van EZK in gesprek blijven over de gezamenlijke ambities op het gebied van toerisme en recreatie. Staatsecretaris Keijzer reageerde, naar eigen zeggen, scherp op de vragen uit de Kamer over het gebrek aan visie. “De visie waar u om vraagt hebben we wel degelijk. De perspectiefnota 2030 is in april 2019 samen met het NBTC geschreven en naar u toegezonden”.

Manager public affairs en beleid Jarin van der Zande van HISWA-RECRON concludeert dat deze perspectiefnota onvoldoende is voor de sector. “De perspectiefnota 2030 gaat over marketing en spreiding van toeristen in Nederland, maar toerisme is meer dan dat. De nota is niet opgesteld in samenwerking met recreatieondernemers en dat is een gemiste kans. Onze ondernemers zitten te wachten op concrete initiatieven die de sector helpen economisch te groeien. Op het gebied van duurzaamheid, infrastructuur en een evenwichtige balans tussen lusten en lasten voor bedrijven. Er zijn succesvolle lokale initiatieven, maar voor een integraal en succesvol toerismebeleid heb je een positieve rijksvisie nodig.”

Toeristenbelasting

Kamerlid Wybren van Haga kwam in het Algemeen Overleg op voor ondernemers die geconfronteerd worden met hoge lastenstijgingen. “Sommige gemeenten zetten een verhoging van de toeristenbelasting in als stuurmiddel om toeristen te weren.” Volgens het Kamerlid zorgen de exorbitante stijgingen van de toeristenbelasting voor problemen bij ondernemers, die daardoor niet alleen toeristen mislopen, maar ook niet meer kunnen investeren in een goed toeristisch product.

Vervolg

Aan het einde van het debat waren diverse Kamerleden nog niet overtuigd van de beantwoording van de staatsecretaris en kondigde aan met moties en/of amendementen te komen, onder andere om de regiepositie van het ministerie van EZK met andere departementen en regio’s te borgen. 
 

Terug naar overzicht