2021-05-19 14:24:57

Tweede Kamer steunt groepsaccommodaties en wil sneller herstel

19 mei 2021

De groepsaccommodaties moeten meer perspectief geboden worden door het kabinet. Een motie die hiervoor is ingediend door Kamerleden Stoffer (SGP) en Aartsen (VVD), is gisteren door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Het kabinet moet nu met de sector in gesprek om te bezien hoe het herstel van deze sector gestimuleerd kan worden en te bezien of en hoe meer passende financiële steun mogelijk is.

De oproep uit de Kamer is een ondersteuning van de lobby van HISWA-RECRON voor de groepsaccommodaties van de afgelopen maanden. “Ondanks het forse steun- en herstelpakket van het kabinet hebben de groepsaccommodaties er nooit volledig gebruik van kunnen maken vanwege de seizoensinvloeden op de bedrijfsvoering”, laat HISWA-RECRON directeur Geert Dijks weten. ”In de afgelopen maanden hebben we dit probleem meermaals aan verschillende fracties en de indieners van de motie kenbaar gemaakt. Wij zijn blij met de steun die in deze motie doorklinkt. Met deze oproep onder de arm zullen we namens onze leden opnieuw het gesprek aangaan met het kabinet.”


Naast de gesprekken over financiële steun en herstel is HISWA-RECRON intensief in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over heropening van de groepenmarkt. Op dit moment liggen de geüpdatete protocollen van HISWA-RECRON ter beoordeling bij het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid) en het ministerie van VWS. “Met deze openingsprotocollen, in combinatie met de gesprekken over financieel herstel, werkt HISWA-RECRON hard aan herstel voor de ondernemers in de groepenmarkt. Ons doel is dat alle bedrijven weer zo snel als mogelijk volledig open kunnen en financieel gezond door de crisis zijn gekomen”, aldus Dijks.
 

Terug naar overzicht