2020-10-02 11:50:37

Vaststelling NOW 1.0 mogelijk en hoofdlijnen NOW 3.0 bekend

2 oktober 2020

NOW 1 is inmiddels afgesloten. Deze regeling maakte een tegemoetkoming in de loonkosten mogelijk voor de maanden maart tot en met mei. Als uw onderneming hier gebruik van heeft gemaakt, is het mogelijk om vanaf 7 oktober via een zogenaamd vaststellingsloket bij het UWV een definitieve vaststelling van de NOW 1 compensatie aan te vragen.

Werkgevers hebben bij een voorschot vanaf € 100.000,- of een definitieve subsidie vanaf € 125.000,- een accountantsverklaring nodig. Bij een voorschot boven € 20.000,- of een subsidie boven € 25.000,- is een zogenaamde derdenverklaring nodig. Een derdenverklaring kan door een administratiekantoor, belastingconsuent, boekhouder of accountant worden afgegeven. Ook een branche-organisatie zou een dergelijke verklaring kunnen afgeven. HISWA-RECRON heeft besloten dit niet te doen, gezien het arbeidsintensieve karakter en de specifieke deskundigheid die benodigd is. Naar het zich laat aanzien, zal het UWV niet eerder dan eind november uitsluitsel kunnen geven over de definitieve vaststelling. Onder de € 25.000 is geen externe controleronde verplicht, maar zullen steekproefsgewijs controles worden gehouden. Zie verder: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/definitieve-berekening-now/index.aspx

De NOW 2.0 kon tot en met 31 augustus worden aangevraagd, waarbij de ondernemer een startdatum koos waarop de meetperiode voor de omzetdaling van 4 maanden begint. Bijvoorbeeld 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.  Het is nog niet bekend wanneer de definitieve vaststelling van de NOW 2.0 kan worden aangevraagd.

De NOW 3.0 zal medio oktober gepubliceerd worden. Deze regeling voorziet wederom in een loonkostensubsidie die kan doorlopen tot 1 juli 2021. De details worden medio oktober bekend gemaakt, maar inmiddels is bekend dat de regeling drie kwartalen zal omvatten. De NOW 3.0 start per 1 oktober en eindigt op 30 juni 2021. Het omzetverlies om in aanmerking te komen wordt m.i.v. 1 januari 2021 verhoogd naar 30%. Dit was 20%. Dit verlies zal worden afgezet tegen de gemiddelde kwartaalomzet in 2019. De referentiemaand voor de loonsom is juni 2020. De boete op ontslag is in NOW 3.0 vervallen en bij ontslag zal niet meteen de subsidie worden verlaagd. Wel is er een inspanningsverplichting van de werkgever bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Naar verwachting zal het aanvraag loket voor NOW 3.0 op 16 november worden geopend.

Klik hier voor meer informatie

Terug naar overzicht