Nieuws

2020-11-09 12:10:57

Veluwse Regiodeal van 25 miljoen euro is rond

9 november 2020

Tijdens het symposium op 5 november jl. over ‘Financiering Recreatieve Infrastructuur Veluwe’, heeft gedeputeerde Peter van 't Hoog de laatste handtekening gezet onder de ‘Samenwerkingsovereenkomst Regiodeal Veluwe’.
In deze overeenkomst staan de afspraken tussen gemeenten en provincie over de regionale samenwerking met de middelen van de regiodeal. Daarmee kan een mooi deel van de Toeristisch-recreatieve VeluweAgenda versneld gerealiseerd worden. 

HISWA-RECRON is een van de partners van de Veluwe-Alliantie en betrokken bij de invulling en uitvoering van de Veluwe Agenda.

 

Wij hechten veel waarde aan de Veluwe Alliantie omdat dit een bewezen waardevolle samenwerking is van alle bij de Veluwe betrokken partijen in de vrijetijds-sector, aldus Ivo Gelsing, regiomanager HISWA-RECRON.

De nu beschikbare 25 miljoen euro (Haags geld en middelen van de provincie) is een belangrijke ondersteuning voor de uitvoering van de Veluwe-agenda. Recreatieondernemer René Zweers (camping De Wildhoeve) vertegenwoordigt HISWA-RECRON bestuurlijk in de Veluwe-Alliantie.

De samenwerkingsovereenkomst voor de Regio Deal Veluwe is ondertekend door alle betrokken bestuurders. Met de handtekening gaan provincie Gelderland, de Veluwse gemeenten, de Veluwe Alliantie en het programma Vitale Vakantieparken gezamenlijk werken aan de aanpak van de regio. De Regio Deal Veluwe maakt het mogelijk op verschillende terreinen verbeteringen door te voeren. Er wordt nu ingezet op het optimaal benutten van grond, spreiding van recreanten, milieuvriendelijk vervoer en groene vakantieparken. Tenslotte wordt er gewerkt aan regionale wet- en regelgeving. Enkele onderdelen van deze ambities zijn al voorzichtig in gang gezet.

Deze zomer hebben de Statenleden er mee ingestemd dat provincie Gelderland geld voor deze grote Veluwse aanpak uittrekt. De plannen zijn uitgewerkt in de Regiodeal Veluwe. De plannen borduren voort op het Gelders Coalitieakkoord en de omgevingsvisie Gaaf voor Gelderland. Peter van ’t Hoog, gedeputeerde Gebiedsagenda Veluwe: “Onze handtekeningen bevestigen de ambities om de mooie Veluwe in de toekomst robuuster en groener te maken. Het geld is er nu, onze samenwerking is ‘officieel,’ we gaan dus aan de slag. Het is nodig en de regio verdient het ook.”

Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden op papier gezet en is de provinciale en gemeentelijke (co)financiering vastgelegd. Provincie Gelderland wordt Kassier en gaat over de subsidieverdeling. Tenslotte krijgen verschillende vertegenwoordigers van alle betrokken partijen de regie over de uitwerking van de Regio Deal Veluwe.

 

Terug naar overzicht