Verhoging tegemoetkoming vaste lasten positief, NOW-regeling blijft onvoldoende

28 mei 2020

In een uiterste poging om het noodpakket 2.0 breed aangenomen te krijgen heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het laatste moment nieuwe wijzigingen doorgevoerd. Begin deze week reageerden zowel werkgevers- als werknemersverenigingen kritisch op het voorstel. HISWA-RECRON berekende voor de Tweede Kamer en VNO-NCW dat de tegemoetkoming vaste lasten van maximaal €20.000 voor bedrijven in de watersport en recreatie, gezien de geleden schade, te weinig effect heeft. Minister Koolmees besloot uiteindelijk alsnog de tegemoetkoming te verhogen naar €50.000.-. Dit bedrag is een dikke verdubbeling maar voor (middel)grote bedrijven nog maar een klein percentage van hun maandlasten.

Vakbonden konden niet leven met het verlagen van de ontslagboete van 150% naar 100% van de loonsom. Daarop is besloten dat werkgevers bij ontslag van 20 of meer werknemers de vakbonden moeten betrekken. Doen zij dat niet, dan wordt er een boete van 5% van de loonsom afgegeven. Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON is tevreden met de verhoging van de tegemoetkoming vaste lasten, maar constateert dat een holistische oplossing voor bedrijven nog steeds ontbreekt. “Er wordt in den Haag primair gekeken naar wat politiek en uitvoeringstechnisch haalbaar is, niemand lijkt zich af te vragen of bedrijven hier bedrijfsmatig ook daadwerkelijk mee uit de voeten kunnen.”

De NOW-regeling is in de kern nog steeds niet geschikt voor seizoensgebonden bedrijven. Omdat de referentieperiode voor de loonsom, eerst in januari en nu in maart, niet in verhouding staat tot de daadwerkelijke loonsom in het hoogseizoen, moeten ondernemers andere middelen vinden om hun werknemers aan het werk te houden. “Je gaat straks de situatie krijgen dat ondernemers de tegemoetkoming vaste lasten niet gebruiken voor hun vaste lasten, maar voor het betalen van loon. Een typische vestzak-broekzak situatie, waardoor een integrale oplossing voor zowel het betalen van de loonsom, alsook het blijven onderhouden van je bedrijf, uit blijft.

“Wij blijven het kabinet oproepen om hier rekening mee te houden en nu eens naar de feitelijke situatie van bedrijven in de watersport en recreatie te kijken. Het kabinet zet kleine stapjes voorwaarts, maar gezien het negatieve reisadvies en voortdurende (gedeeltelijk) sluiting van onze sector is het continue een stap voorwaarts, twee achteruit”, aldus Dijks.

Terug naar overzicht