Nieuws

2019-06-24 11:48:11

Verhoging toeristenbelasting in Barneveld na protest RECRON uitgesteld

24 juni 2019

Met de verhoging van de ozb op bedrijfspanden en de verhoging van de toeristenbelasting worden Barneveldse recreatiebedrijven dubbel belast. Dit betoogt RECRON, die de maatregelen voor volgend jaar van tafel wil hebben. In een brief aan de gemeente (zie document onder dit bericht) schrijft regiomanager Ivo Gelsing namens de leden en toeristisch platform Go Barneveld dat RECRON begrip heeft voor de financiële problemen waar de gemeente mee kampt en dat ze bereid is ‘haar steentje bij te dragen’. Maar de verhoging van de toeristenbelasting met 0,25 euro per overnachting vanaf volgend jaar, zoals wethouder Didi Dorrestijn op 6 juni die middels een e-mail aan de vereniging meedeelde, staat RECRON niet aan.

Onze verblijfstarieven voor 2020 zijn al vastgesteld en reserveringen zijn al gemaakt. Een verhoging van de toeristenbelasting kan ons inziens pas met ingang van 2021 plaatsvinden. Daar komt bij dat de gemeente de ozb op bedrijfspanden wil verhogen met 25 procent. Hiermee worden wij dubbel belast.

Daarnaast stelt RECRON dat sectoren die van het toerisme profiteren, zoals de ‘natte’ horeca en de middenstand, niets bijdragen aan de toeristenbelasting. Dat is een oneerlijke verhouding in de lastenverdeling tussen horeca en dagrecreatie enerzijds en verblijfsrecreatie anderzijds. Ook wil de de recreatiesector directe inspraak in hoe de meeropbrengst van de toeristenbelasting wordt besteed. 

Na een gesprek tussen Dorrestijn en vertegenwoordigers van de toeristische sector heeft Ivo Gelsing goede hoop dat de Kadernota nog wordt aangepast. Volgens hem was de gemeente het bestaan van de forenzenbelasting 'even vergeten'. De gemeente beurt rond de 1,4 miljoen euro aan de combinatie forenzenbelasting/toeristenbelasting. De forenzenbelasting is een aantal jaar geleden ingevoerd voor vaste standplaatsen. Het is dus een andere soort belasting voor toeristen die wordt geheven. Het geld dat daarmee wordt opgebracht, had de gemeente even over het hoofd gezien. De wethouder zou navragen hoe dat zit en kijken of dat aanleiding geeft voor aanpassing van de Kadernota.

Inmiddels heeft de Raad besloten, naar aanleiding van de inbreng van RECRON / Go Barneveld / toeristisch platform, om de verhoging een jaar uit te stellen. De verantwoordelijk wethouder Didi Dorrestijn heeft - op ons voorstel - gemeld dat de verhoging van oorspronkelijk 25% voor alleen de toeristenbelasting met ingang van 2021 verdeeld gaat worden over toeristen- en forensenbelasting. Daardoor gaat de toeristenbelasting in 2012 niet met 25% omhoog 'maar' met 10% (evenals de forensenbelasting). Het tarief ligt dan op het Veluws gemiddelde van € 1,-- De sector is blij met deze uitkomst.

Meer informatie
Ivo Gelsing
gelsing@recron.nl

Terug naar overzicht