2021-05-26 16:04:53

Voortzetting economisch steun- en herstelpakket op komst; verbeteringen nodig

26 mei 2021

Het kabinet komt naar alle waarschijnlijkheid nog deze week met een brief aan de Tweede Kamer waarin de voortzetting van het steun- en herstelpakket wordt gepresenteerd. Een voortzetting en verbetering van de regelingen is belangrijk, omdat nog altijd veel ondernemingen te lijden hebben onder de beperkende maatregelen van het kabinet. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de oproep van o.a. HISWA-RECRON en de partners van MKB-Nederland en VNO-NCW. HISWA-RECRON heeft het ministerie van EZK opgeroepen enkele regelingen te verbeteren ten gunste van watersport- en recreatiebedrijven.

Kiezen van referentieperiode NOW en TVL
Sinds de start van het economisch noodpakket, en later het steun- en herstelpakket, heeft HISWA-RECRON aangedrongen op aanpassingen van de regeling voor bedrijven die vanwege hun seizoensgebondenheid buiten de boot vallen. Belangrijkste oproep van HISWA-RECRON hiervoor is dat de referentieperioden voor TVL en NOW in het vervolg door de ondernemer zelf gekozen mag worden, ook met terugwerkende kracht. 
 
TVL en NOW verhogen en niet aan elkaar koppelen
De hoogte van de maximale bijdrage voor de tegemoetkoming vaste lasten van ondernemingen moet verhoogd worden naar 100% voor het hele jaar (Q1 t/m Q4). Daarnaast is de oproep van HISWA-RECRON om de TVL bijdrage niet te laten meewegen in de berekening voor de NOW, wat in het verleden er bij een groot deel van de (seizoensgebonden) ondernemingen voor gezorgd heeft dat de drempelwaarde van 30% omzetdaling niet gehaald werd. Wanneer de TVL bijdrage niet wordt meegenomen, komen deze ondernemingen vaak wel in aanmerking voor de NOW.
 
Nadat de brief aan de Kamer is verstuurd zullen we inventariseren hoe veel van onze punten zijn overgenomen door het kabinet. Een Kamerdebat over het steun- en herstelpakket volgt mogelijk volgende week woensdag. Aanvullende wensen zullen we dan ook opnieuw via de Kamer kenbaar maken.

Terug naar overzicht