2020-04-08 16:14:27

Werkbezoek staatssecretaris Keijzer (EZK) aan Molecaten Park Flevostrand

8 april 2020

Vandaag bezocht staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, Molecaten Park Flevostrand. De staatssecretaris kwam hier op uitnodiging van HISWA-RECRON om in gesprek te gaan over de gevolgen van de coronacrisis op de watersport en recreatiesector. Mede-eigenaar en ondernemer Tim Slager leidde de staatssecretaris rond op het park, dat vanwege de crisis bijna volledig stil is komen te liggen. De focus van het gesprek kwam te liggen op de uitdagingen waar ondernemers in deze periode mee te maken hebben, en het vijf punten plan van HISWA-RECRON waarin diverse oplossingsscenario’s worden geschetst.

Het bezoek van de staatssecretaris vond plaats op de ochtend nadat bekend werd dat ook een groot deel van de ondernemers in de watersport en recreatie vanaf volgende week gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. HISWA-RECRON directeur Geert Dijks: “Wij zijn blij met 4000,- die het ministerie van EZK beschikbaar heeft gesteld voor ondernermers in onze branche. Dat is rechtstreeks gevolg van de lobby en gesprekken die we de afgelopen weken hebben gevoerd. Tegelijkertijd is alleen deze TOGS regeling bij lange na niet voldoende om bedrijven duurzaam overheid te kunnen houden. We blijven met elkaar in gesprek om ook de juiste maatregelen richting herstel te kunnen nemen”. Staatssecretaris Keijzer gaf in het gesprek aan begrip te hebben voor de situatie en benadrukte het belang van de goede samenwerking tussen het rijk en de branchevereniging.

Terug naar overzicht