2020-07-14 12:57:00

Wijziging Arbobesluit over het werken met werkbak of werkplatform

14 juli 2020

Per 1 juli is in het Arbeidsomstandighedenbesluit de regelgeving aangescherpt rondom het gebruik van werkbakken gemonteerd op een hefwerktuig en de inzet van een werkbak hangend aan een kraan.

Voor werkzaamheden op hoogte met een hefwerktuig moet deze zijn bestemd en ingericht voor het op hoogte brengen van personen, zoals een officiële hoogwerker.

Voor wat betreft het gebruiken van een werkbak die opgehangen wordt aan de haak van een hijswerktuig worden striktere voorwaarden gesteld dan eerst het geval was. Zo moet voordat de werkzaamheden beginnen aan een aantal voorwaarden worden voldaan zoals het opstellen van een schriftelijk werkplan. Deze moet door een gecertificeerde hogere veiligheidskundige worden beoordeeld. Uiterlijk twee dagen voor het starten van de werkzaamheden moet door de werkgever aan de Inspectie SZW worden gemeld dat er werkzaamheden met een werkbak dan wel een werkplatform zullen worden verricht. De tijdbeperkende voorwaarden voor de inzet van een werkbak hangend aan een haak van een hijswerktuig komen te vervallen.

Meer informatie ten aanzien van de voorwaarden kan je vinden in de Leidraad werkbak/werkplatform van met Ministerie van SZW. 
HISWA-RECRON brengt de effecten in kaart van de uitwerking van deze gewijzigde regelgeving en gaat hierover met de overheid in overleg. 

Terug naar overzicht