2020-07-01 09:00:02

Zorg over campings in Amsterdam

1 juli 2020

HISWA-RECRON maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van de campings in Amsterdam bij maatregel die overnachtingscapaciteit op beperken.

Een schrijven van wethouder Everhardt aan de Amsterdamse Gemeenteraad zorgt voor grote onrust bij Amsterdamse campings. Daarin wordt aangegeven dat het risico van grote (internationale) bezoekersstromen dient te worden beheerst en een actief optreden op verschillende niveau's nodig is, waarbij de mogelijkheden voor de vrijetijdsindustrie moeten worden gedoseerd, gefaseerd en verantwoord benut. Daartoe heeft de wethouder bij het Rijk ervoor gepleit om een mogelijkheid op te nemen in de Tijdelijke Wet maatregelen covid-19 om -wanneer de volksgezondheid daarom vraagt- een beperking op te kunnen leggen aan de beschikbare capaciteit van overnachtingsaccommodaties.

HISWA-RECRON vreest dat als gevolg van nieuwe maatregelen die de overnachtingscapciteit inperken, de campings in Amsterdam nog verder in de problemen komen. Door onze protocollen - waarmee een anderhalve meter afstand door het gehele bedrijf wordt doorgevoerd- is al flink aan overnachtingscapaciteit ingeleverd. Verdere inperking (ook niet op tijdelijke basis) zou behalve onwenselijk, ook disproportioneel zijn en deze bedrijven onevenredig hard raken.

HISWA-RECRON heeft de wethouder aangeschreven en verzocht om maatregelen die de overnachtingscapaciteit inperkt -in het bijzonder voor de campings- niet in te voeren en te zoeken naar andere instrumenten om de bezoekersstromen te beheersen. Uiteraard zou een adequate handhaving bij overlast (altijd) goed geregeld moeten zijn. Mede in het kader van ‘Stad in Balans’ denkt HISWA-RECRON graag mee in de mogelijkheden om de omschakeling naar een andere invulling van toerisme in Amsterdam vorm te geven. Bij het streven naar een gemêleerd bezoekersprofiel, van jong tot oud en van student tot gepensioneerd, past een gedifferentieerd aanbod van overnachtingsmogelijkheden. Juist het beperkte aantal campings in Amsterdam past hier uitstekend in. Daar komt ook bij dat de geografische ligging van de campings zeer gering bijdraagt aan het massatoerisme in het centrum.

Op 1 juli is er een spoeddebat over het herstel van de economie. Fractievoorzitters van de Raad hebben van HISWA-RECRON bericht gekregen over de zorgen.

 

Terug naar overzicht