Nieuws

2020-06-26 08:53:40

Zorgen om toename vrijetijdsverkeer

26 juni 2020

Op 23 juni heeft HISWA-RECRON samen met NBTC, ANWB en brancheorganisaties van attractieparken, musea en vervoersbedrijven overleg gevoerd met Minister Cora van Nieuwenhuijzen en Staatssecretaris Stientje van Veldhoven over het vrijetijdsverkeer in de zomerperiode. 

Het ministerie had grote zorgen over de mogelijk toename en congestie van vervoer over weg, water en spoor. De sector heeft op basis van kengetallen en onderzoek laten zien dat dit mogelijk op bepaalde hotspots aan de orde kan zijn zoals populaire binnensteden, parken en stranden. Verder is het juist goed als mensen spreiden over Nederland over de vele watersport- verblijfsrecreatiebedrijven. HISWA RECRON heeft duidelijk gemaakt dat de bezetting op de bedrijven niet bovenmatig zal zijn, dat er sprake is van spreiding van aankomst en vertrekkers en dat er op het water genoeg ruimte is en vaartuigen van nature afstand houden. Van het OV wordt in de verblijfsrecreatie geen gebruik gemaakt. Het ministerie wilde extra inzetten op monitoring en communicatie. Aangegeven is dat beter kan worden aangehaakt op lopende campagnes die al lopen in de sector zoals  #hiermoetjezijn, varendoejesamen.nl en de diverse drukte-apps die in de regio’s worden ontwikkeld. 

Terug naar overzicht