Handel

Antifouling

Antifouling

Antifouling

Vanwege de milieubelasting dringt de overheid het gebruik van biociden in antifouling - aangroeiwerende verf voor op een boot - terug.

Voor biocidehoudende antifouling is een streng toelatingssysteem. In Nederland nog strenger dan in de rest van de EU. Er komen steeds meer biocidevrije antifoulings komen op de markt.

Strenge regels
De regelgeving voor de toelating van antifouling is de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. Om een biocidehoudende verf - een biocide is een stof die organismen doodt zoals koper of koperverbindingen - op de Nederlandse markt te mogen brengen, is een toelating nodig. Het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bepaalt welke antifouling is toegestaan. De beoordeling vindt plaats op basis van verontreiniging van het maritieme milieu maar het CTGB kijkt ook naar risico’s bij het aanbrengen en verwijderen. Er zijn nu ongeveer 10 toegelaten producten. Biocidevrije antifoulings zijn relatief nieuw op de markt. Watersporters maken de keuze voor verf vaak op basis van vaargebied, vaargedrag, vaarfrequentie en ervaringen.
 
Boete
De boete voor het gebruik van een niet toegelaten product is fors: 2.500 euro. Als je klanten een niet toegelaten product aanbrengen, wordt bij jouw bedrijf bekeken of je voldoende kenbaar hebt gemaakt dat je dat niet toestaat. Het verbod om antifouling te gebruiken die niet door het CTGB is toegelaten, is daarom opgenomen in het HISWA Werf- en Havenreglement.

Interessante en a...

Interessante en actuele handel thema's