Handel

Wet Milieubeheer

Milieu, hygiëne, gezondheid en veiligheid in orde

De Wet Milieubeheer kent het Besluit Inrichtingen. Ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. Als bedrijf moet je voldoen aan regels op het gebied van milieu, hygiëne, gezondheid en veiligheid.

Het Activiteitenbesluit is voor de meeste watersportbedrijven van toepassing. Zaken als het brandstofstation, gevaarlijke stoffen, vluchtigestoffenregistratie, vuilwaterinzameling, licht en geluid vallen onder deze wet. De werkingssfeer wordt steeds verder uitgebreid, zodat steeds minder vergunningen noodzakelijk zijn. Ongeveer eens per jaar wordt het Activiteitenbesluit geactualiseerd.

In de toekomst wordt het opgenomen in de Omgevingswet. Deze wet is al vaker uitgesteld, maar wordt nu verwacht in 2021. Niet alle bedrijven vallen onder de werkingssfeer van de Wet Milieubeheer. Zijn er bijvoorbeeld teveel gevaarlijke stoffen aanwezig bij jouw bedrijf? Dan moet je de ‘aloude’ milieuvergunning aanvragen. Deze milieuvergunning is gebaseerd op het Activiteitenbesluit, waarbij slechts op onderdelen extra eisen gelden.

Meer informatie? Neem contact op met Jeroen van den Heuvel, j.van.den.heuvel@hiswa.nl

Interessante en a...

Interessante en actuele handel thema's