Handel

Wet Pleziervaartuigen

Wet Pleziervaartuigen

Wet Pleziervaartuigen

De kwaliteit en veiligheid van boten wordt geregeld in de Wet Pleziervaartuigen. Deze wet is gebaseerd op de Europese Recreational Craft Directive (RCD) en geldt voor alle nieuwe pleziervaartuigen tussen de 2,5 en 24 meter. Ook geïmporteerde vaartuigen moeten voldoen aan deze wet.

De Wet Pleziervaartuigen is een productenrichtlijn en bevat technische eisen. Als een boot voldoet aan de wet mag je het certificaat CE aanbrengen. Op het moment dat de boot op de markt komt of in gebruik wordt genomen, moet het vaartuig voldoen aan de eisen. De wet geldt niet voor pleziervaartuigen die al in gebruik zijn, mits de vaartuigen bij in gebruikstelling voorzien waren van de CE. Ook als een vaartuig van buiten de EU naar Europa komt, en het wordt te koop aangeboden, dan is CE verplicht. 

De Inspectie  Leefomgeving en Transport voert de handhaving op de Wet Pleziervaartuigen uit. Zij handhaaft ook op meldingen vanuit particulieren en bedrijven. HISWA was in samenwerking met ICOMIA nauw betrokken bij de laatste actualisatie. En met succes: de handhaving op frauduleuze import van boten zonder CE is nu beter uitvoerbaar.

Interessante en a...

Interessante en actuele handel thema's