Wijziging van de Wet Markt en Overheid


Laatste update: 26/01/2022

Met regelmaat nemen de overheden besluiten waarmee zij kunnen gaan optreden in het economisch verkeer en in concurrentie kunnen treden met bedrijven. Voor de recreatie- en watersportsector gaat het daarbij vaak om besluiten rond het inrichten en faciliteren van camperplaatsen en besluiten over gemeentelijke jachthavens.

In de wet Markt en Overheid worden voor optreden en handelen in het economisch verkeer door overheden regels gesteld. Met de regels die in 2012 zijn ingesteld hadden HISWA-RECRON en ok andere branches grote moeite. Gemeenten en andere overheden traden veelvuldig in (oneerlijke) concurrentie met het bedrijfsleven en het bedrijfsleven had daar niet zelden ook financieel last van. Na zeer langdurige evaluatie van de wet, waarbij HISWA-RECRON een stevige rol heeft kunnen spelen, ligt er nu dan eindelijk een wetsvoorstel in de Tweede Kamer, dat in belangrijke mate tegemoet komt aan onze bezwaren tegen de huidige wet. Wel blijven er nog wat wensen over en daarover is inmiddels de Kamer geïnformeerd en zijn er inmiddels ook Kamervragen gesteld.

De bijgaande notitie en de bijgaande reactie vanuit onze koepelorganisaties geven een beeld van het Wetsvoorstel en ons commentaar c.q. onze nog niet ingewilligde wensen.

Wij gaan er van uit dat een deel van die wensen via de Kamer nog kan worden meegenomen. Zodra het Wetsvoorstel is vastgesteld, informeren wij je verder.

 

 

Documenten

Tags: wet markt en overheid