Lastendruk / regie op regeldruk


Laatste update: 15/01/2020

Ondernemers in de recreatieve sector hebben te maken met gemeentelijke, provinciale, en landelijke wet- en regelgeving. Steeds meer ondernemers ervaren een toename van regeldruk nu de economische en maatschappelijke waarde van de sector steeds groter wordt. Ook komt het voor dat regelgeving van verschillende overheden niet met elkaar in overeenstemming is. HISWA-RECRON voert op alle overheidslagen een lobby om een ongebreidelde toename van wet- en regelgeving te veel mogelijk te beperken.

Elke bevlogen ondernemer is gaan ondernemen om in alle vrijheid een mooi product op de markt te zetten. Ook onze leden zijn hierop geen uitzondering. Om dat te bereiken is doelmatige wet- en regelgeving nodig. De taak van de overheid is bijvoorbeeld het creëren van een level-playing field.  

Wet- en regelgeving is nodig wanneer het ondersteunend is aan het vitaliseren van onze sector. Overheid en ondernemers hebben een gezamenlijk belang bij een vitale economische markt. Tegelijkertijd ontstaat in deze ontwikkeling een paradox. Hoe meer waarde de recreatiesector in economische, sociale en ruimtelijke zin toevoegt aan de samenleving, hoe meer overheden geneigd zijn aanvullende wet- en regelgeving door te voeren. Niet-doelmatige regelgeving brengt veel administratieve lasten met zich mee, waar de ondernemer tijd in moet investeren. Tijd dat niet kan worden besteed aan de onderneming zelf. 

De rijksoverheid, provincies en gemeenten voeren tevens beleid dat niet altijd met elkaar in overeenstemming is. Denk bijvoorbeeld aan de landelijk wet Markt en Overheid, en de lokale tendens om gemeentelijk camperplaatsen te realiseren. HISWA-RECRON pleit voor meer bewustwording bij overheden. Zo hebben we meegewerkt aan de MKB-toets, die de Rijksoverheid nu steeds meer gaat toepassen op nieuw beleid. 

Kennispartner ZKA is op dit moment bezig met een uitgebreid onderzoek naar de regeldruk in onze sector. 

Resultaat of gewenst resultaat

Overheden zijn zich bewust van de regeldruk die ze bij ondernemers neerleggen, en ze voeren actief beleid om dit zo veel als mogelijk te beperken.

Gerelateerd nieuws
28aug
Groei van toerisme vraagt om eigen bewindspersoon toerisme en recreatie

Tags: regeldruk lastendruk lastendruk regelgeving belastingen