Leisure en Recreatie

Track Voedselverspilling en Verpakkingen

Track Voedselverspilling en Verpakkingen

Voedselverspilling is in de toeristische/recreatiebranche een groot probleem, alleen al in Noord-Holland wordt 19.000 ton aan voedsel jaarlijks weggegooid. Restaurants in de recreatiebranche spelen daar een grote rol in.

Hoewel een gedeelte van het voedselafval onvermijdelijk is, kan het grootste gedeelte goed worden hergebruikt. We kunnen leren van creatieve ondernemers die voedselverspilling drastisch hebben gereduceerd zonder de klantbeleving te kort te doen. Het tegengaan van voedselverspilling levert daarnaast in vele gevallen een financiële besparing op. Een recreatieondernemer kan aan verschillende knoppen draaien om voedselverspilling en andere verspillingen tegen te gaan:

  • Slimmer inkopen (m.b.v. data inzicht krijgen en juiste keuzes te maken)
  • Lokaal inkopen
  • Gedrag van de klant beïnvloeden
  • Reststromen (zowel voedsel als verpakking) hoogwaardig hergebruiken

Het draaien aan deze knoppen vraagt om een ketenaanpak waarbij gezamenlijk nieuwe circulaire producten en diensten worden ontwikkeld met bijbehorende circulaire businessmodellen. Belangrijk daarbij zijn de ingekochte producten, de verpakkingen, de presentatie en communicatie, het gebruik, de bijbehorende logistiek en business case.

Kunststof verpakkingen en disposables

Toerisme en recreatie zorgen voor enorme hoeveelheden kunststof afval (in Noord-Holland jaarlijks voor 7000 ton). Het grootste gedeelte hiervan eindigt in de verbrandingsoven. Er zijn steeds meer initiatieven die de hoeveelheid kunststof afval proberen te reduceren door het gebruik van alternatieve materialen en systemen. Denk hierbij onder andere aan:

  • Herbruikbare verpakkingen en producten
  • Het inzetten van dispensers
  • Biologisch afbreekbare verpakkingen en producten, die lokaal kunnen worden gecomposteerd
  • Het sorteren en bundelen van kunststof afvalstromen met andere ondernemers voor kunststofinzamelaars en recyclers

Wil jij samen met andere bedrijven in de keten ontdekken welke kansen en circulaire oplossingen er voor jouw bedrijf zijn met betrekking tot Voedselverspilling en Verpakkingen? Meld je dan hier aan voor deze CIRCO Track Voedselverspilling en Verpakkingen

Meer over CIRCO Circular Business Design Track

RECRON, de brancheorganisatie in de recreatiesector, en CIRCO organiseren in november en december een Circular Business Design Track. De Track, die bestaat uit drie ééndaagse workshops, is gericht op de recreatiesector.