Binden en boeien van je personeel

Blog 5 - Hou de achterdeur dicht

Hoe blijven de medewerkers bij jou werken? Voor veel medewerkers is de drempel om verder te kijken nu historisch laag. Hoe hou je de medewerkers binnen? Als je weet waarom iemand weggaat, kan jou dit meer inzicht geven. Heb je bijvoorbeeld wel eens een exit gesprek gevoerd?

Enkele cijfers
De uitstroom lag in 2022 op 20 procent. Het zijn vaak relatief jonge werknemers (gemiddeld 28 jaar) die de branche verlaten. Vaak hebben ze ander werk gevonden of gaan ze een opleiding volgen. (Bron: Arbeidsmarktmonitor)

Hoe kijken medewerkers naar de toekomst van de sector? 47 procent is positief. Vooral de groei van de sector wordt als sterkte genoemd. 23 procent is negatief. Zij noemen als zwaktes het personeelstekort en de lage lonen.
Medewerkers geven het werken in de branche een 7.1 en zullen het werk niet snel aanbevelen. Personeelstekort, hoge werkdruk en slechte arbeidsvoorwaarden spelen hierbij een grote rol. (Bron: Markteffectonderzoek 2022).

Met deze kennis kun je goed inspelen op de ontwikkelingen. Zo is het vaak aantrekkelijker om huidige medewerkers tevreden te houden dan nieuw personeel aan te nemen. Misschien heb je wel medewerkers van het vorige seizoen die weer staan te popelen om voor je te beginnen? De schattingen voor de vervangingskosten van een werknemer lopen uiteen van 21 tot 300 procent van het bruto jaarsalaris van de te vervangen medewerker. (Bron: HR rendement themadossier).

Hard en soft skills
Naast het salaris zijn er ook andere factoren die meespelen. Wat doe je aan teambuilding of bedrijfsuitjes? Weet jij waar krijgt iemand energie van krijgt? Ken jij je medewerkers? Lange tijd lag de focus op hard skills: tastbare kennis en vaardigheden. Steeds meer wordt het belang van soft skills gezien zoals waardevolle karaktereigenschappen, ervaringen en persoonlijke eigenschappen. Wie iemand is als mens en hoe kan diegene bijdragen aan jouw organisatie? Denk maar eens aan de trend: functieloos solliciteren. Waarbij de grootste vraag is: wie ben je, wat heb je te bieden en hoe kan ik dit inzetten binnen mijn organisatie?

Stay-gesprek
Naast eindejaars- of startgesprekken, functioneringsgesprekken of een medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen bijvoorbeeld ‘stay’-gesprekken een optie zijn. Je vraagt je medewerkers dan naar wat er beter zou kunnen en hoe ze hun leidinggevende reviewen.
Zoek bij mogelijke obstakels naar praktische oplossingen. Bijvoorbeeld: als jouw bedrijf in een afgelegen gebied ligt en een jonge medewerker niet door het donker mag of wil fietsen, zorg ervoor dat degene naar een centrale plek wordt gebracht, huur iemand in of rij zelf. Veilig thuiskomen zorgt ook bij de ouders voor een prettig gevoel.

Ga naar de bijbehorende opdracht: Opdracht 5 - Bind en boei je personeel.