Coronavirus COVID-19

Ben je consument en wil je meer informatie, kijk dan op https://www.hiswarecron.nl/voor-jouw-veiligheid

HISWA-RECRON-leden: als je geen antwoord kunt vinden op je vraag op deze website, neem dan contact op met onze helpdesk: corona@hiswarecron.nl. Je kunt ook de regiomanager raadplegen.

Meest gestelde vragen

Welke vragen kun je als ondernemer van een recreatie- en/of watersportbedrijf, verwachten?

Lees svp eerst de vragen en antwoorden goed door. Staat je vraag er echt niet tussen? Neem dan contact met ons op. We zijn te bereiken via corona@hiswarecron.nl . Deze helpdesk is alleen voor bedrijven die lid zijn van HISWA-RECRON.

Ben je consument? Bel of mail dan met de ANWB.

Vaccinatiebeleid: meest gestelde vragen

Laatste update: 21 september, 13:53

Vragen van consumenten

Meest gestelde vragen over de veranderingen na de persconferenties

Naar aanleiding van de lockdown gelden nieuwe aangescherpte maatregelen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor de recreatie- en watersportbranche.

 • 0. Disclaimer

  Disclaimer: de adviezen hieronder zijn gebaseerd op de interpretatie van de algemene richtlijnen en vertaald naar specifieke bedrijfsgroepen. Deze is opgesteld door medewerkers van HISWA-RECRON en zijn kortgesloten en getoetst bij besturen, commissies of groepen ondernemers uit de diverse sectoren.  

  U kunt geen rechten ontlenen aan dit advies en HISWA-RECRON is ook niet aansprakelijk voor deze informatie. Mocht u zelf twijfelen over een advies over bijvoorbeeld sluiting, neemt u dan contact op met  het bevoegd gezag / de burgemeester in uw gemeente.  

 • 1. Hoeveel personen mogen in een vakantiehuis, bungalow of groepsaccommodatie?

  Er geldt met ingang van 25 september geen maximum groepsgrootte meer. Vakantiehuizen, bungalows en groepsaccommodaties mogen maximaal bezet worden.

 • 2. Wat zijn de algemene regels voor publieke plaatsen?

  Vanaf 25 september geldt:

  o   Er is geen reserveringverplichting  nodig voor het betreden van publieke plaatsen.

  o   Het is aan te bevelen de looproutes zo aan te passen dat mensen afstand kunnen houden. Zorg dat er hygiënemaatregelen worden getroffen. Met de (inmiddels bekende) handhygiëne-flacons bij de ingang van ruimten, kan onverkort worden doorgegaan.

  o   Personen die een plaats krijgen toegewezen dienen uitsluitend van die aangewezen plaats gebruik te maken.

  o   Voor bepaalde publieke plaatsen (bijvoorbeeld horeca, met uitzondering van terrassen) geldt dat toegang slechts mogelijk is met het Coronatoegangsbewijs.

 • 3. Welke regels gelden voor zwembaden

  Zwembaden kunnen vanaf 25 september 2021 weer vol gebruikt worden. De eis van 1 gast per 5 m2 komt te vervallen nu de afstandseis van 1,5 meter vervalt.

 • 4. Welke regels gelden voor horeca?

  Vanaf 25 september geldt: 

  Horeca in recreatiepark, zwembad of pretpark 
  Voor de horeca in een recreatiepark, buitensportbedrijf of pretpark (zowel binnen die horecagelegenheid als op het terras) gelden de regels van controle van het coronatoegangsbewijs. De horeca mag geopend zijn tussen 06.00 en 00.00 uur. Afhalen is na 00.00 uur nog wel toegestaan. De controle van het coronatoegangsbewijs is niet verplicht bij afhalen.  Om lange rijen bij de ingang van de horeca of het terras te voorkomen is het toegestaan om het coronatoegangsbewijs bij het opnemen van de eerste bestelling te controleren. Gasten mogen dus eerst geplaceerd worden. Bij negatieve check zullen ze de locatie moeten verlaten. Ook op het terras is een coronatoegangsbewijs niet verplicht

  Horeca in een groepsaccommodatie en aan boord van een charterschip 
  Zolang de groepsaccommodatie of charterschip volledig zelfverzorgend wordt gebruikt, valt dit niet onder de regels voor de horeca, met betrekking tot de controle van het coronatoegangsbewijs. Op het moment dat de verhuurder van de locatie of het schip de horeca verzorgt, dan gelden de regels voor het controleren wel.
   

 • 5. Wat zijn de regels bij evenementen op locatie?

  Vanaf 25 september is er in alle horeca bij evenementen, (zoals feesten en optredens) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. De horeca mag tussen 06.00 en 00.00 uur geopend zijn. Evenementen binnen, zonder vaste zitplaats, mogen maximaal 75% van de reguliere capaciteit toestaan. Wat is precies een evenement? Wat een evenement is, is door de wetgever nader bepaalt in de Wet publieke gezondheid, de wet waarop alle tijdelijke maatregelen inzake Covid-19 zijn gebaseerd. De wettelijk definitie van evenement is: elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
   

 • 6. Wat zijn de basisregels?

  De basisregels blijven van kracht; De verplichting om 1,5 meter afstand te houden vervalt en wordt een dringend advies. Respecteer dat mensen nog wel 1,5 meter afstand willen houden. Was regelmatig je handen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij GGD. En regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes.  

 • 7. Hoe gebruik ik de CoronaCheck-app en CoronaScanner-app?

  Iedereen die gevaccineerd is of een negatieve testuitslag heeft via de CoronaCheck-app een QR-code krijgen. Deze QR-code wordt vervolgens door de CoronaScanner-app gelezen. De CoronaCheck-app toont een QR code in combinatie met een bewegende animatie. Hierdoor is het niet mogelijk om een QR code van iemand anders te gebruiken. Ondernemers die de QR-codes moeten gaan scannen, omdat zij bijvoorbeeld een restaurant hebben, kunnen de CoronaScanner-app downloaden op hun telefoon of tablet via de App Store of de Google Play Store. Op de website van de CoronaCheck-app vind je alle informatie over het gebruik van zowel de CoronaCheck-app, als de CoronaScanner-app. 

Boekingen en annuleringen

 • 1. Je hebt een boot verhuurd aan een klant, maar die annuleert de huur van de boot vanwege corona. Moet je de aanbetaling terugbetalen?

  Nee. De annuleringsregeling zoals opgenomen in de HISWA-RECRON Algemene Voorwaarden is van toepassing.

 • 2. Kan een gast of klant eventueel een beroep doen op de dekking van zijn annuleringsverzekering?

  Voor een eventueel afgesloten annuleringsverzekering is er niet sprake van een geldige annuleringsreden en volgt er dus geen terugbetaling van de annuleringskosten uit de verzekering. Tenzij de recreant zelf ziek is of een reisgenoot ziek is of -ingeval hij niet ziek is - hij zich heeft bijverzekerd voor extra annuleringsredenen, zoals de uitbraak van een besmettelijke ziekte. Dit laatste is overigens meestal niet het geval.

  Ingeval van annulering omdat de recreant zelf of een van zijn reisgenoten ziek is, moet er wel een doktersverklaring worden opgeleverd om een beroep te kunnen doen op de annuleringsverzekering.

 • 3. Een Duitse of Belgische gast wil kosteloos annuleren, kan dat?

  Nee, een annulering door een gast kan niet kosteloos plaats vinden. Oftewel: een Duitse of Belgische gast die wegens corona wenst te annuleren, dient daarbij annuleringskosten te betalen conform de afgesproken (HISWA-RECRON) voorwaarden. Een beroep door de gast op ontbinding van de overeenkomst gaat hier niet op. De wederpartij (dat is dus het recreatie- of watersportbedrijf) kan immers doorgaans wél zijn verplichtingen nakomen, in casu het geboekte verblijf bieden of de gehuurde boot beschikbaar stellen. Uiteraard kan in het geval van een annuleringsaanvraag uit coulance een voucher worden verstrekt, die recht geeft om het verblijf in te halen. Of zet de reservering om naar een latere datum.

   

Medewerkers

 • 1. Hoe zit het met de loondoorbetaling van medewerkers als zij niet kunnen komen of besmet zijn?

  Wanneer een werknemer besmet is, is hij ziek en zijn de gewone regels inzake loondoorbetaling aan een zieke werknemer van kracht. In de situatie dat hij niet kan komen om een reden buiten zijn schuld om, is er ook loondoorbetaling verschuldigd. Onder het laatste wordt onder meer begrepen dat een gebied ‘op slot gaat’ en de werknemer niet op het werk kan komen, of het geval dat de werknemer zelf op zijn vakantieadres vast zit in een besmet gebied dan wel in quarantaine zit.

 • 2. Mijn werknemer wil niet naar zijn werk komen, hij is bang besmet te zijn. Hij heeft geen klachten en op het bedrijf is niemand ziek. Voor ons gebied zijn geen speciale maatregelen getroffen. Kan ik hem verplichten te komen?

  Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is, maar als de aard van het werk dat niet mogelijk maakt en de werknemer heeft geen klachten, is hij verplicht te komen.

  Je kunt ook via www.werkgeverstesten.nl jouw medewerkers faciliteren op een sneltest of zelftest.

 • 3. Moet ik als werkgever mondkapjes kopen voor mijn personeel?

  Het RIVM adviseert mondkapjes alleen voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes en dan in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 • 4. Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?

  Als het gaat om personeel dat niet in staat is naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege het coronavirus, is het uitgangspunt dat je moet doorbetalen. 

 • 5. Wat zijn oplossingen voor mijn medewerkers met kinderen die geen oppas kunnen vinden door het coronavirus?

  Maak de medewerker duidelijk dat dit een uitzonderlijke situatie is in Nederland. 
  Alle werkgevers mogen van hun medewerkers verwachten, dat zij zich uitzonderlijk inspannen om met elkaar deze crisis door te komen. Ook de collega’s met kinderen thuis. 

  1. Praktische oplossingen

  • Je kunt in overleg de werkuren verschuiven: vroeg beginnen en vroeg naar huis of laat beginnen en laat naar huis. 
  • Je kunt in overleg de werkweek van de medewerker uitsmeren over 7 dagen. Op deze manier kan de medewerker toch de wekelijkse overeengekomen arbeidsduur werken, zoals overeengekomen in het arbeidscontract.
  • Je kunt in overleg met de medewerker overeenkomen, dat hij alle gemiste uren (of tenminste een aanzienlijk deel) op een later tijdstip inhaalt. Je kunt in overleg de medewerker op sommige dagen meer uren laten werken. De medewerker haalt dan gemiste uren in óf spaart extra uren op, die hij laten kan opnemen. 
  • Het is van belang dat je een goede urenadministratie van gewerkte en niet-gewerkte uren bijhoudt samen met de medewerker.
  • Je kunt afspreken met de medewerker, dat hij een deel van de gemiste uren als verlof uren opneemt.  
  • Je kunt ook een mix van dit soort praktische oplossingen afspreken. Al deze oplossingen vragen flexibiliteit van de medewerker en jouzelf.

  Calamiteitenverlof
  Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de medewerker gebruik maken van calamiteitenverlof. Dit is echter zeer beperkt beschikbaar: Alleen in zeer dringende zaken van persoonlijke aard. De medewerker meldt het verlof vooraf. Je bent verplicht het loon voor 100% tijdens het calamiteitenverlof door te betalen.  

  Tijdens het verlof doet de medewerker er alles aan om de aard van het probleem, waardoor hij niet op het werk kan komen zo snel mogelijk op te lossen. De medewerker toont achteraf aan, waarom hij meent aanspraak te hebben kunnen maken op calamiteitenverlof.

  Zodra de medewerker de calamiteit heeft opgelost, komt hij direct naar het werk.  
   

  Zorgverlof
  Als een werknemer echt geen oppas kan vinden, dan kan hij zorgverlof aanvragen. Dat is verlof dat kan worden opgenomen als noodzakelijk is dat een werknemer in dit geval zelf de zorg voor zijn kind op zich neemt.

  Er zijn twee mogelijkheden: Kort- en langdurend zorgverlof

  Kortdurend zorgverlof
  De wettelijke regeling bepaalt dat dit verlof maximaal twee werkweken per jaar kan worden opgenomen en dat de werknemer 70% van zijn loon doorbetaald krijgt. 
  De werkgever mag tijdens het kortdurende zorgverlof de werknemer wel vragen om zoveel mogelijk werk thuis te doen wat hij kan. Het is duidelijk dat dit niet altijd kan worden gevraagd bij alle functies. 

  Langdurend zorgverlof
  Als twee werkweken onvoldoende is, dan kan de werknemer daarna langdurend zorgverlof aanvragen. Langdurend zorgverlof kan volgens de wettelijke regels maximaal zes weken in een jaar worden opgenomen. Dit verlof is onbetaald.
  De werkgever kan tijdens het langdurend zorgverlof de werknemer niet vragen om thuis te werken. De werkgever hoeft immers geen loon door te betalen. 

 • 6. Kan ik de reiskostenvergoeding stopzetten vanwege thuiswerken?

  Het advies is om tijdens de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken wanneer het werk dit toelaat. Dit betekent dat werknemers geen reiskosten maken.    

  Losse declaratie  

  Bij losse declaraties maakt de werknemer geen reiskosten indien de werknemer thuiswerkt. Er worden geen declaraties meer ingediend en het is dan ook logisch dat deze niet hoeven te worden vergoed.  

  Vaste reiskostenvergoeding  

  In beginsel is de werkgever niet verplicht om de vaste reiskosten door te betalen indien deze niet worden gemaakt. Strikt genomen kent de wet geen regeling voor reiskosten. Als werkgever heb je dus geen wettelijke plicht om jouw werknemers reiskosten te vergoeden. Als een werknemer langdurig thuis blijft door ziekte of door thuiswerken, is het redelijk dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding stopt. Als in de arbeidsvoorwaarden of CAO staat dat je de reiskosten moet blijven vergoeden bij afwezigheid van de werknemer, moet je dit natuurlijk wel blijven doen. De Cao Recreatie, de Cao Dagrecreatie en de Cao Houten- en Kunststoffen Jachtbouw en Waterrecreatie-ondersteunende Activiteiten kennen overigens een dergelijke bepaling niet.  

  Indien u besluit de reiskostenvergoeding stop te zetten, informeer de werknemers dan vooraf hierover. Leg ook uit waarom de reiskostenvergoeding wordt stopgezet, bijvoorbeeld vanwege de reden: geen kosten gemaakt, dan ook geen recht op vergoeding. Als de werkgever toch doorgaat met vergoeden, dan wordt dit gezien als inkomen en moet over dit bedrag inkomstenbelastingen en premies worden afgedragen. Dat kan heel onvoordelig uitpakken voor de werknemer. Dit zorgt wellicht voor meer begrip bij de werknemers en minder weerstand.  

  Bij een onbelaste reiskostenvergoeding is het overigens zelfs niet eens toegestaan deze langere tijd door te betalen. Deze mag alleen in de lopende maand en de eerstvolgende maand nog onbelast worden doorbetaald. 

 • 7. Kun je vaccinatie verplichten?

  Het vaccineren tegen het coronavirus is in Nederland op 6 januari 2021 gestart bij de zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Vermoedelijk duurt het nog tot na de zomervakantie voordat iedereen (die dat wil) is gevaccineerd. Werkgevers hebben de wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Veel werkgevers zouden daarom graag zien dat al hun werknemers zich laten vaccineren. Wat zijn de rechten en plichten voor werkgevers en werknemers rondom het vaccineren? 

  In de kennisbank geven we je antwoord op verschillende vragen rondom vaccinatie: https://www.hiswarecron.nl/kennisbank/corona-vaccinatie-wat-zijn-de-rechten-en-plichten-voor-werkgevers

Leveringen en orders