Coronavirus COVID-19

Ben je consument en wil je meer informatie, kijk dan op https://www.hiswarecron.nl/voor-jouw-veiligheid

HISWA-RECRON-leden: als je geen antwoord kunt vinden op je vraag op deze website, neem dan contact op met onze helpdesk: corona@hiswarecron.nl. Je kunt ook de regiomanager raadplegen.

Meest gestelde vragen

Welke vragen kun je als ondernemer van een recreatie- en/of watersportbedrijf, verwachten?

Lees svp eerst de vragen en antwoorden goed door. Staat je vraag er echt niet tussen? Neem dan contact met ons op. We zijn te bereiken via corona@hiswarecron.nl . Deze helpdesk is alleen voor bedrijven die lid zijn van HISWA-RECRON.

Ben je consument? Bel of mail dan met de ANWB.

Laatste update: 15 oktober, 12:00 uur

Vragen van consumenten

Meest gestelde vragen over de veranderingen na de persconferenties

Naar aanleiding van de maatregelen die zijn gepresenteerd tijdens de persconferenties krijgen we veel vragen. De meest gestelde vragen zetten we hieronder voor je op een rijtje.

 • 1. Algemene informatie en disclaimer

  Per 29 september 2020 zijn de maatregelen ter verdere verspreiding van corona aangepast en zijn de nieuwe noodverordeningen van de verschillende veiligheidsregio’s van kracht. Zoals het kabinet heeft aangekondigd zijn er nieuwe regels opgesteld, waar ondernemers zich aan moet houden wanneer zij personen samenbrengen. De basisregel blijft dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er zijn uitzonderingen voor bepaalde sectoren, zoals vervoer en mobiliteit en georganiseerde sportbeoefening en de leeftijdsgroep tot 18 jaar. HISWA-RECRON geeft een toelichting op de aangepaste maatregelen voor de recreatie- en watersportsector op basis van de nieuwe noodverordeningen die per 29 september 2020 zijn ingegaan.

  Disclaimer: deze adviezen zijn gebaseerd op de interpretatie van de algemene richtlijnen en vertaald naar specifieke bedrijfsgroepen. Deze is opgesteld door medewerkers van HISWA-RECRON en zijn kortgesloten en getoetst bij besturen, commissies of groepen ondernemers uit de diverse sectoren.  

  U kunt geen rechten ontlenen aan dit advies en HISWA-RECRON is ook niet aansprakelijk voor deze informatie. Mocht u zelf twijfelen over een advies over bijvoorbeeld sluiting, neemt u dan contact op met  het bevoegd gezag / de burgemeester in uw gemeente.  

 • 2. Is er wat veranderd na de persconferentie op 13 oktober?

  Het zal u niet ontgaan zijn dat het kabinet heeft medegedeeld dat het virus aan terrein wint en de besmettingen oplopen. Het kabinet heeft daarom tijdens de persconferentie van 13 oktober 2020 opnieuw aanvullende maatregelen genomen. 

  Samenvattend houdt dit het volgende in:

  (klik op de afbeelding om hem beter te bekijken) 

  U kunt geen rechten ontlenen aan dit advies en HISWA-RECRON is ook niet aansprakelijk voor deze informatie. Mocht u zelf twijfelen over een advies over bijvoorbeeld sluiting, neemt u dan contact op met  het bevoegd gezag / de burgemeester in uw gemeente.  

 • 3. Wat zijn de basisregels voor afstand houden?
  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Volwassenen en jongeren van 13 tot 17 jaar houden ook afstand van elkaar.
  • Personen uit hetzelfde huishouden hoeven onderling geen afstand te bewaren.
  • Jongeren van 13 tot 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden.
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Vanaf 18 jaar mag sporten alleen op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. 
 • 4. Wat zijn de basisregels voor samenkomsten?
  • Buiten de eigen woning geldt dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. 
  • Je mag dus voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering plaatsen bij bijvoorbeeld een bioscoop of theater
  • Per 14 oktober 22:00 zijn de meeste evenementen verboden. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar ook hier mogen maximaal 30 mensen binnen aanwezig zijn. Uitgezonderd zijn:
   • theaters en bioscopen;
   • wedstrijden;
   • beurzen en congressen;
   • markten voor levensmiddelen.
 • 5. Wat zijn de regels voor samenkomsten in gebouwen?

  Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn (bioscopen, theaters) en binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea).

  • In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het theater, bij vereniging of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
  • Er zijn maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

  In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels, bibliotheken en musea, nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt. Hierbij geldt het volgende:

  • Per 14 oktober 22:00 zijn alle winkels vanaf 20:00 gesloten. Met uitzondering van levensmiddelenwinkels.
  • Per 14 oktober 22:00 geldt er een verbod op het verkopen en bezorgen van alcoholische dranken tussen 20:00 en 07:00.
  • Winkels voeren een deurbeleid waardoor het binnen niet te druk wordt.

  Meer informatie op de webstie van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

 • 6. Wat zijn de regels voor samenkomsten in de buitenlucht?
  • Buiten zijn groepen van maximaal 4 personen of 1 huishouden toegestaan.
  • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierenparken maken de lokale autoriteiten met de beheerders afspraken over het maximaal toe te laten personen. Dit geldt niet voor markten.
 • 7. Hoeveel personen mag ik ontvangen in mijn groepsaccommodatie?

  Update per 28 september:

  Groepsaccommodaties en chartervaart mogen open zijn en gasten ontvangen. Het aantal personen dat in één ruimte mag verblijven is maximaal 30 (binnen). Daarnaast geldt het verbod op het ophouden in gezelschap (maximaal 4 personen per gezelschap), waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet worden meegerekend. Dat betekent dat een groepsaccommodatie geen gezelschappen kan ontvangen van meer dan 4 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar). 

  Ingeval de accommodatie wordt ingericht als groepshotel zijn er betere mogelijkheden. Dan kunnen meerdere afzonderlijke gezelschappen van maximaal 4 personen (exlusief kinderen t/m 12 jaar) ontvangen worden. Let er dan wel op dat die gezelschappen bij elkaar in een ontbijtzaal niet boven 30 personen uitkomen. 

  In voorkomende gevallen kan er ook sprake zijn van en uitzondering op deze regel, namelijk als er sprake is van sportbeoefening, educatieve activiteiten, georganiseerde jeugdactiviteiten e.d. In dat geval mogen meer personen aanwezig zijn. De algemene afstandseisen gelden natuurlijk wel. Neem zo nodig contact op met de veiligheidsregio.

 • 8. Mogen personen en kinderen uit meerdere huishoudens in één ruimte slapen?

  Ja dit is toegestaan. Personen boven de 18 jaar houden 1,5 meter afstand, personen tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. 

 • 9. Mag gemeenschappelijk sanitair (inclusief douche) worden gebruikt in een groepsaccommodatie of zeilschool?

  Ja, dit is toegestaan.

 • 10. Moet er een mondkapje gedragen worden?

  Mondkapjes worden gedragen in publieke binnenruimtes.

 • 12. Moet er voorafgaand en na afloop van het sporten afstand gehouden worden tussen volwassenen en kinderen en jongeren?

  Ja, voorafgaand en na afloop van het georganiseerd sporten (bijvoorbeeld bij het zeilen op een zeilschool of bij georganiseerde buitensportactiviteiten) wordt wel afstand gehouden tussen de volwassenen onderling en tussen de volwassenen en de jeugd van 13 t/m 17 jaar.

 • 13. Mogen er meerdere mensen uit verschillende huishoudens op een boot (pleziervaartuig) varen?

  De hoofdregel is dat er in vaartuigen maximaal 30 personen mogen samenkomen. Daarbij moet echter wel 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen mensen uit verschillende huishoudens. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen afstand te houden.

 • 14. Mag er bij personenvervoer op het water minder dan 1,5 meter afstand gehouden worden?

  Bij personenvervoer op veerponten en veerdiensten mag er minder dan 1,5 meter afstand gehouden worden en moeten reizigers van 13 jaar en ouder daarom verplicht een mondkapje dragen. Bij zuiver recreatief personenvervoer zoals bijvoorbeeld in de chartervaart of op een rondvaartboot moet 1,5 meter afstand gehouden worden en hoeft er dan ook geen mondkapje gedragen te worden. 

 • 15. Moet er op rondvaartboten een mondkapje gedragen worden?

  De plicht tot het dragen van een mondkapje geldt niet op rondvaartboten en andere vormen van recreatief vervoer. In die gevallen geldt de eis tot het houden van 1,5 meter afstand.

 • 16. Hoe ga ik om met de AVG regels in combinatie met een gezondheidscheck?

  De noodverordeningen (en de RIVM-richtlijnen) verplichten in een aantal gevallen om de gasten van het bedrijf vragen te stellen over hun gezondheid en eventuele corona-gerelateerde symptomen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de AVG,  geeft regels hoe om te gaan met gegevens die hieruit komen. 

  De Autoriteit AVG heeft die regels samengevat op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona

  Eén van de regels die daarop staat, is dat het niet is toegestaan dat de uitkomsten van een gezondheidscheck worden bewaard (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-en-gezondheidscheck).

De voucherregeling

 • 1. Wat houdt de voucherregeling in?

  De voucherregeling voor leden van HISWA-RECRON betreft een regeling die in het leven is geroepen vanwege annuleringen die verband houden met de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona-virus. De voucher geeft recht om voor hetzelfde bedrag een vakantie/boot bij hetzelfde watersport- of recreatiebedrijf op een later tijdstip te verzilveren.

  De regeling kan worden toegepast op alle boekingen en reserveringen in de watersport- en recreatiesector: voor verblijf, vermaak, verhuur, arrangementen, trainingen of combinaties daarvan.

  Voor meer informatie over de voucherregeling kunnen HISWA-RECRON leden terecht in onze kennisbank

Steunmaatregelen

 • 1. Ik heb (tijdelijk) geen inkomsten, welke maatregel kan ik gebruiken?

  Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning MKB 

  Je kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
  kvk.nl/coronaloket

 • 2. Ik heb krediet nodig om aan mijn betalingsverplichting te voldoen, welke maatregel kan ik gebruiken?

  Borgstelling MKB-krediet

  Via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) kunt u onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. De BMKB-C geldt voor kredieten tot €1,5 mln.
  www.rvo.nl/bmkb 

   

 • 3. Ik heb +1,5 miljoen krediet nodig, welke maatregel kan ik gebruiken?

  Garantie Ondernemersfinanciering 

  Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen vanaf €1,5 mln. kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid geeft 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op €150 mln.
  www.rvo.nl/go

 • 4. Ik kan belastingen niet (op tijd) betalen, wat kan ik doen?

  - Je kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van aanslagen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Na je aanvraag wordt de invordering stilgezet. De Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als je de komende maanden te laat belasting betaalt.

  - Verwacht je een lagere winst, dan kun je een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen.

  - De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
  www.belastingdienst.nl

   

 • 5. Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?

  Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken doen de aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij RVO. Voor meer informatie bel je met het adviesteam van de Kamer van Koophandel op 0800 - 2117.

 • 6. Wat houdt de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid in?

  De regering heeft extra steunmaatregelen bekend gemaakt voor het bedrijfsleven. Een van deze maatregelen is de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Om die reden is het niet meer mogelijk om de - oude -  werktijdverkorting aan te vragen. De exacte datum waarop een aanvraag kan worden ingediend is nog niet bekend. Als u  een aanvraag werktijdverkorting heeft gedaan, zal deze worden beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden. De belastingdienst verzoekt werkgevers op tijd de loonaangifte te doen. Juist nu tijdens de corona crisis. U hoeft niet te betalen als u uitstel van betaling aanvraagt.  Het UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor  Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Als het UWV ook de meest actuele gegevens uit uw aangifte loonheffingen heeft, krijgt u als werkgever snel waar u recht op hebt. 

   

  Er zijn een aantal voorwaarden van de NOW regeling bekend:

  Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

  • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
   • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
   • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
   • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

  Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

  In de onderstaande link treft u de informatie van de rijksoverheid aan.

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

   

 • 7. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Het kabinet maakt de TVL beschikbaar voor bedrijven die in deze periode beperkingen zijn opgelegt maar nog steeds hoge reguliere kosten moeten maken. Denk hierbij aan kosten voor beheer en onderhoud, huur en kapitaalslasten.  Deze TVL regeling komt voort uit een motie van de fracties D66 en CU waarbij de recreatiesector als (reken)voorbeeld is gebruikt in de verdere uitwerking. Afhankelijk van de omvang van je bedrijf en een minimale omzetdaling van 30% ontvangen ondernemers een maximale subsidie van €50.000,- voor 4 maanden. De bedrijven die hierop aanspraak kunnen maken konden eerder met een juiste SBI -code ook aanspraak maken op de TOGS regeling.

  Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Gasten en klanten

 • Eén van mijn gasten heeft corona, wat moet ik doen?

  In het protocol van HISWA-RECRON is staat uitgebreid beschreven wat je kunt doen als er bij een gast op jouw bedrijf corona wordt ontdekt. Ons protocol is te vinden in de kennisbank. 

 • 1. Ik ben gast/klant en heb veel vragen. Waar kan ik terecht?

  Begrijpelijk dat jullie ook veel vragen hebben mbt de maatregelen rond het coronavirus. Omdat wij een brancheorganisatie zijn, is onze helpdesk is er alleen voor bedrijven (ondernemers) die lid zijn van HISWA-RECRON. 

  Het beste kunnen jullie bellen/mailen met of kijken op de website van de ANWB of Consumentenbond.

 • 2. Hoe zit het met de huurovereenkomst van vaste plaatsen voor stacaravans/chalets als een klant wil annuleren?
  De vraag is of de klant de overeenkomst wil annuleren of de overeenkomst wil eindigen. In dat geval moet namelijk de stacaravan snel van het bedrijf worden verwijderd en dat is waarschijnlijk niet de bedoeling van de vaste gast.  
   
  De gast vraagt zich waarschijnlijk af of hij wel kan komen c.q. of het bedrijf wel open is, danwel hij wil vanwege corona zelf niet komen. Als jouw bedrijf open is, kun je gasten gewoon ontvangen. Ze kunnen ongestoord gebruik blijven maken van hun chalet/stacaravan. Geef wel aan dat er wellicht enkele beperkingen zijn zoals geen horeca en/of geen zwembad, maar die hebben geen invloed op het gebruik van het eigen chalet.   
   
  Pas als het kabinet een besluit neemt dat alle recreatiebedrijven dicht moeten, is er een nieuwe situatie. De gevolgen daarvan voor de uitvoering van de standplaatsovereenkomst zijn dan ook nog niet bekend en daarover moet je dan ook geen uitspraken doen in de richting van je vaste gasten. 
   
  Als de vaste gast desalniettemin de overeenkomst wil beëindigen dan geldt het volgende. In de RECRON Huurovereenkomst voor vaste plaatsen staat in artikel 10 beëindiging door recreant: De recreant kan de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende overeenkomstjaar schriftelijk opzeggen. Wil de klant tussentijds beëindigen dan stelt artikel 13: bij tussentijdse beëindiging blijft de recreant het jaargeld verschuldigd exclusief de kosten wegens het verbruik van gas, water, elektra en gebruik van riool. Maar inclusief de kosten voor communicatieverbindingen in verband met reeds door de ondernemer aangegane verplichtingen voor de resterende periode van de overeenkomst. Tenzij een direct voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein. Aangezien de meeste contracten voor 2020 al zijn ingegaan heeft de recreant ingeval van opzegging door hemzelf daarom geen recht op vermindering van het jaargeld.
 • 3. Mag ik stalling- en ligplaatshouders verbieden om op de haven te komen, voor de veiligheid van mijn werknemers en voor de veiligheid van consumenten onderling?

  Voor jachthavens en winterstalling is er (op dit moment nog) geen reden om te sluiten. Wel kunt u werken met tijdsslots, zodat een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Juridisch is er geen grond voor sluiting. Het is voorstelbaar dat je je personeel de ruimte (letterlijk) wil geven en daarom terughoudendheid en oplettendheid van je ligplaats- en stallinghouders vraagt.  

  Daarbij komt dat je niet zou moeten willen dat ligplaats- en stallinghouders niet meer bij hun boot kunnen komen. Dan kunnen ze namelijk geen verantwoordelijkheid meer dragen voor hun boot en ligt de verantwoordelijkheid meteen bij jou. Je hebt dan ‘bewaarneming’, zoals dat juridisch heet, en die verantwoordelijkheid is groot.  Je aansprakelijkheidsverzekering is vrijwel zeker meteen in onderdekking. 

 • 4. Mag ik mijn gedeelde sanitaire gebouw openen?

  Ja, bedrijven in de recreatie mogen per 15 juni 2020 de gedeelde sanitairgebouwen weer open stellen. 

 • 5. Moet het zwembad dicht?

  Nee, het zwembad mag weer open, maar lees wel eerst het protocol. 

  Op de website van HISWA-RECRON is het protocol geplaatst met richtlijnen voor verantwoorde openstelling van de zwembaden tijdens coronatijd. Het protocol vind je hier. Het protocol is tot stand gekomen in overleg met alle betrokken organisaties in de zwembadsector.

  Er is tevens een website beschikbaar met de meest gestelde vragen en antwoorden rond het openstellen en beheren van de zwembaden tijdens de coronacrisis: https://water-vrij.nl/veelgestelde-vragen/

  Disclaimer: Deze adviezen zijn gebaseerd op de interpretatie van de algemene richtlijnen en vertaald naar specifieke bedrijfsgroepen. Deze vertaling is opgesteld door medewerkers van HISWA-RECRON en zijn voorgelegd aan, en getoetst door, besturen, commissies en/of groepen ondernemers uit de betreffende sectoren. Mocht je twijfels hebben over een gegeven advies of een omschreven maatregel, neem dan contact op met het bevoegd gezag c.q. de burgemeester van de gemeente waar je gevestigd bent.

 • 6. Kunnen passanten nog naar onze jachthaven komen?

  Pleziervaart is in de huidige situatie toegestaan. Er zijn in Nederland geen beperkingen voor het varen van pleziervaartuigen, maar de maatregelen moeten wel nageleefd worden. Let wel op dat u een bijdrage levert om minder contact tussen mensen te hebben en u het mogelijk maak om minimaal 1,5 meter afstand te houden. Het is aan u als jachthaven om een afweging te maken of u passanten momenteel kan en wil toelaten tot de haven. Juridisch gezien is er geen grondslag waarom u zou moeten sluiten voor passanten. Denk wel aan de voorzieningen die u open heeft op de haven en aan de oproep van het RIVM en de overheid om zoveel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tussen mensen aan te houden. 

 • 7. Mogen booteigenaren op onze jachthaven werkzaamheden aan de boot verrichten?

  Booteigenaren houden toegang tot de eigen boot. Het doen van werkzaamheden zal van geval tot geval goed bekeken moeten worden. Zolang klanten zich houden aan de voorschriften van het RIVM om 1,5 meter afstand te houden, moet het mogelijk zijn om onderhoud te plegen. Je wilt onnodige drukte op het haventerrein voorkomen, denk daarom aan het toepassen van tijdsslots. Booteigenaren zullen dan minder tegelijk bezig zijn. Om contact tussen bezoekers en klanten onderling en tussen klant en personeel te verminderen kun je bepaalde voorzieningen op jouw haven tijdelijk afsluiten. Communiceer dit duidelijk naar klanten en bezoekers. 

 • 8. Kan de geplande tewaterlating van de boten uit de winterstalling wel plaatsvinden?

  Voor jachthavens en watersportbedrijven zijn er geen restricties opgelegd om open te blijven en werkzaamheden uit te voeren. Let wel op dat u een bijdrage levert om minder contact tussen mensen te hebben en dat je het mogelijk maakt om minimaal 1,5 meter afstand te houden. ?Tewaterlating kan plaatsvinden met of zonder klanten, zoals je dat gewend bent. Indien je de klant hiervoor nodig hebt, beperk dat dan tot 1 persoon. Spreek duidelijk een procedure af waarbij het contact tussen personeel en klant beperkt blijft. Probeer klant en personeel daarbij zoveel mogelijk te scheiden. Communiceer bijvoorbeeld deze 3 stappen naar de klant: 

  1. Klant meldt zich op afgesproken tijdstip en geeft de punten van stempels en hijsbanden aan en/of geeft informatie over plaatsing van mast
  2. Bedrijf zorgt voor te water lating (klant neemt afstand of wacht op een aangewezen plaats) en /of plaatsing van de mast. Als er personeel nodig is, zorg dan dat klant en personeel afwisselend taken verrichten met voldoende afstand 
  3. Flant vaart de boot naar de box 

  Je kunt bovenstaande stappen aanpassen en uitbreiden naar gelang je situatie. Wanneer je wel verschuivingen hebt in de planning van de tewaterlating, communiceer dit per e-mail naar de klant en geef aan dat er buitengewone onvoorziene omstandigheden zijn.  

 • 9. Kan ik tijdelijk het havenkantoor of de loods afsluiten voor bezoekers en klanten?

  Om contact tussen bezoekers en klanten onderling en tussen klant en personeel te verminderen kun je bepaalde voorzieningen op  je haven tijdelijk afsluiten. Communiceer dit duidelijk naar klanten en bezoekers. Wanneer je liever geen gasten fysiek op het havenkantoor ontvangt, kun je er toe overgaan om alleen telefonisch bereikbaar te zijn. De toegang tot de loods met de boot van klanten kun je eveneens beperken “tot geopend op afspraak”, bijvoorbeeld na telefonische contact. Let er wel op dat je de klant niet de toegang tot de eigen boot ontzegd. Communiceer dat je de maatregelen neemt voor de gezondheid en veiligheid van klanten en bezoekers. Op afspraak behouden jouw klanten daarmee de normale toegang tot de eigen boot en voorkom je dat er een situatie van bewaarneming zou kunnen ontstaan.  

 • 10. Een ligplaatshouder met een seizoenligplaats in onze jachthaven geeft aan geen gebruik meer te willen maken van de ligplaats vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Moeten wij deze opzegging accepteren en de overeenkomst ontbinden?

  De doorlopende overeenkomst van de ligplaats kent een opzegtermijn van 3 maanden voor ingang van de nieuwe periode. Doorgaans gaan zomerligplaatsen in op 1 april, maar dat kan je als jachthaven ook op een andere datum gesteld hebben in de overeenkomst. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst, nadat de nieuwe periode is ingegaan, is niet mogelijk. De overeenkomst is voor stalling van de boot en deze overeenkomst kan door jullie als jachthaven ook al zijn er enkele beperkingen door de overheid opgelegd, gewoon uitgevoerd worden. In de voorwaarden is opgenomen dat ook als de consument tijdelijk geen gebruikmaakt van de gehuurde lig- of bergplaats hij toch de totale huursom verschuldigd blijft. 

    

Boekingen en annuleringen

 • 1. Wat kun je doen als je bedrijf op slot gaat richting gasten/klanten?

  Gasten of klanten die op het moment van het op slot gaan op jouw bedrijf zijn moeten naar huis. De aanwijzingen van de lokale autoriteiten moeten strikt worden gevolgd. In beginsel dienen de goederen en diensten die worden geleverd aan de gasten gedurende het hele verblijf door de gasten te worden vergoed.

  Een eventuele aansprakelijkheidsstelling door een gast moet worden bekeken in nauw overleg met een juridisch adviseur. Een beroep op overmacht is daarbij het meest waarschijnlijk.

 • 2. Je hebt een boot verhuurd aan een klant, maar die annuleert de huur van de boot vanwege corona. Moet je de aanbetaling terugbetalen?

  Nee. De annuleringsregeling zoals opgenomen in de HISWA-RECRON Algemene Voorwaarden is van toepassing.

 • 3. Kan een gast of klant eventueel een beroep doen op de dekking van zijn annuleringsverzekering?

  Voor een eventueel afgesloten annuleringsverzekering is er niet sprake van een geldige annuleringsreden en volgt er dus geen terugbetaling van de annuleringskosten uit de verzekering. Tenzij de recreant zelf ziek is of een reisgenoot ziek is of -ingeval hij niet ziek is - hij zich heeft bijverzekerd voor extra annuleringsredenen, zoals de uitbraak van een besmettelijke ziekte. Dit laatste is overigens meestal niet het geval.

  Ingeval van annulering omdat de recreant zelf of een van zijn reisgenoten ziek is, moet er wel een doktersverklaring worden opgeleverd om een beroep te kunnen doen op de annuleringsverzekering.

 • 4. Ingeval een boeking wordt omgeboekt naar een nieuwe periode, geldt dan nog de oude annuleringsregeling (waardoor er sprake is van een betalingsverplichting die is gerelateerd aan de oorspronkelijke aankomstdatum)?

  In deze bijzondere tijd van een uitzonderlijke overmacht geldt de oude annuleringsregeling. De consument is gehouden het bedrag te betalen dat hij volgens de oorspronkelijke overeenkomst, dus gerelateerd aan de oorspronkelijke datum van aankomst of datum van uitvoering van de overeenkomst, verschuldigd is. 

  Een alternatief is dat er wordt omgeboekt, zonder het recht van annuleren.

  HISWA-RECRON ontwikkelt momenteel een voucher die in de plaats komt van een terugbetaling door de ondernemer bij annulering. De waarde van de voucher is het bedrag dat door de consument is aanbetaald voor zijn boeking. De voucher biedt voordelen voor de consument, want in plaats van slechts een beperkte teruggave van zijn aanbetaling (die is volgens de oorspronkelijke overeenkomst beperkt naarmate de annulering korter voor de aankomst of aanvang van het verblijf of uitvoeringsdatum plaatsvindt) blijft de volledige aanbetaling staan. De aanbetaling kan via de voucher worden ingewisseld voor de betaling van een nieuwe verblijfsperiode of een nieuwe activiteit bij dezelfde aanbieder die in de plaats komt van het verblijf of de activiteit die a.g.v. de coronacrisis is komen te vervallen.

 • 5. Hoe werkt het met de annulering van pakketreizen bij buitensport (VeBON) bedrijven?

  Is er sprake van een pakketreis (bijvoorbeeld overnachting, vervoer en activiteiten) en wordt die beëindigd door jou of de opdrachtgever met een terecht beroep op overmacht dan geldt dat de voor de pakketreis betaalde gelden moeten worden gerestitueerd. Voor zover de opdrachtgever zich als ‘handelaar’ heeft opgesteld en de reis bijvoorbeeld met een marge of aanvullende diensten in eigen naam heeft doorverkocht, dan kan in afwijking van de pakketreiswetgeving een andere afspraak gelden.  

 • 6. Mijn gast heeft een voorseizoensarrangement geboekt en heeft er geen of deels gebruik van kunnen maken, wat kan ik doen?

  Een voorseizoenarrangement heeftdoorgaans betrekking op een kortdurende periode van minder dan 3 maanden. Wij zien dit als een toeristisch arrangement aangezien dit veelal betrekking heeft op een periode waar ook één of meerdere vrije periodes in vallen. Toeristische arrangementen kunnen onder de voucherregeling vallen.

 • 7. Mijn gasten met een jaarplaats vragen om compensatie, wat kan ik hier mee?

  Op dit moment weet nog niemand tot hoe lang deze situatie gaat duren. En vanuit dit perspectief is het onmogelijk om al te praten over compenseren. De gast heeft te maken met beperkingen in gebruik, vanuit de overheid opgelegd. De overeenkomst regelt de huur van de standplaats waarop men voor recreatief gebruik een stacaravan of chalet mag zetten. Op de standplaats staat doorgaans zo’n kampeermiddel opgesteld, los van de coronacrisis . 
  U kunt er voor kiezen, maar pas als meer duidelijkheid is omtrent de duur van de maatregelen, een gebaar van coulance te maken richting uw gast. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een tegoedbon bij u in de horeca, of een tegoedbon voor een meeneem-maaltijd. Dit is een stuk maatwerk.

 • 8. Mijn gasten met een seizoensplaats vragen om compensatie, wat kan ik hiermee?

  Doorgaans zijn seizoensplaatsen voor de periode begin april tot begin oktober. Aangezien we nu nog niet weten hoe lang deze periode met beperkingen gaat duren, is het praten over compensatie ook afhankelijk van de duur van de periode met beperkingen. Je zou de gast bijvoorbeeld kunnen aanbieden dat zij een bepaalde periode langer dan oktober op het bedrijf kunnen blijven. Of je kunt aanbieden om in het nieuwe seizoen eerder te komen. Ook dit is een stuk maatwerk die je met de gasten afstemt.

 • 9. Komt er een vertaling van het ‘model Conclusie van Antwoord’ (het mogelijke juridische verweer in een juridische procedure) in het Duits of Engels?

  Nee, die vertaling komt er niet. Er is wel een vertaling (Duits) voor het model-antwoord op een brief van een Duitse advocaat. Die is beschikbaar in de kennisbank. 
  Een vertaling van het ‘model conclusie van Antwoord’  komt er niet. Dit model is van toepassing voor eventuele juridische procedures, die doorgaans beginnen met een dagvaarding c.q. conclusie van eis. Die is altijd en uitsluitend in de Nederlandse taal, omdat er dan immers volgens het Nederlandse recht, bij een Nederlandse rechter wordt geprocedeerd. En daarop is ons ‘model conclusie van Antwoord’ dan een mogelijk antwoord. Dat antwoord wordt meestal door een advocaat geformuleerd. Mocht je dus worden geconfronteerd met een dagvaarding en conclusie van eis om betalingen van een consument terug te betalen, neem dan contact op met de advocaat (als je er geen hebt dan zou je daarvoor terecht kunnen bij de kennispartners van HISWA-RECRON) en stel ons ‘model conclusie van Antwoord’ aan de advocaat ter hand.

 • 10. Gevolgen Code Rood Duitsland en België voor boekingen

  Duitsland en België hebben de provincies Noord- en Zuid Holland ‘code rood’ meegegeven. De consequentie daarvan is dat gasten uit Duitsland en België bij terugkeer in hun land een coronatest moeten doen en verplicht een periode in quarantaine moeten. Hierdoor wordt er momenteel massaal geannuleerd door Duitse en Belgische gasten voor boekingen bij recreatiebedrijven in Nood- en Zuid Holland.
  Juridisch gezien is er in die gevallen geen reden om een aanbetaling aan de gast terug te betalen. Wij adviseren dan ook niet over te gaan tot het terug betalen van aanbetalingen. De gast is in beginsel annuleringskosten verschuldigd conform de RECRON-voorwaarden. Het zijn natuurlijk lastige gesprekken met gasten die annuleren en die vervolgens te horen krijgen dat zij hun geld niet terug krijgen. Er kan dan voor gekozen worden om onverplicht een voucher te verstrekken, waarmee de gast kan omboeken naar verblijf op een ander moment, maar dat hoeft niet.
   
  Vrijdagmiddag zal het kabinet nieuwe maatregelen aankondigen in verband met het stijgend aantal corona-besmettingen. Waarschijnlijk krijgen de veiligheidsregio’s meer bevoegdheden om regionaal of zelfs lokaal vergaande maatregelen te nemen. Relevante zaken en de eventuele implicaties daarvan, zullen wij zo snel mogelijk verspreiden onder de leden.

Leveringen en orders

Makelaars

Medewerkers

 • 1. Mag/moet een medewerker thuis blijven bij lichte verschijnselen?

  Bij lichte verschijnselen dient een medewerker thuis te blijven. Dat is een verplichting van de Rijksoverheid. Iedereen in Nederland heeft een verantwoordelijkheid om mee te helpen de verspreiding van het virus te voorkomen, dus ook de werknemer met lichte ziekteverschijnselen. De betreffende werknemer meldt zich bij je ziek. Jij meldt hem vervolgens ziek bij de ARBO dienstverlener. Als de klachten niet ernstig zijn, kun je  wellicht afspraken maken met over werkzaamheden, die hij thuis wél kan uitvoeren. Dat is natuurlijk niet mogelijk in alle gevallen of functies. Wellicht is er toch iets te bedenken, wat de collega nog wél kan doen thuis.

 • 2. Als medewerkers de symptomen hebben van het coronavirus, kunnen we hen dan verplichten mee te werken aan nader geneeskundig onderzoek?

  Nee, dat kan niet zomaar; dit kan alleen de GGD. 
  Medewerkers kunnen eventueel wel de toegang worden ontzegd als er een vermoeden is van besmetting en zolang er daarover geen duidelijkheid bestaat. Geadviseerd wordt in deze gevallen de bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. De medewerker heeft recht op loondoorbetaling gedurende de periode dat hem de toegang is ontzegd wegens het vermoeden van besmetting en in geval hij daadwerkelijk besmet is, dient het loon eveneens te worden doorbetaald.

 • 3. Hoe zit het met de loondoorbetaling van medewerkers als zij niet kunnen komen of besmet zijn?

  Wanneer een werknemer besmet is, is hij ziek en zijn de gewone regels inzake loondoorbetaling aan een zieke werknemer van kracht. In de situatie dat hij niet kan komen om een reden buiten zijn schuld om, is er ook loondoorbetaling verschuldigd. Onder het laatste wordt onder meer begrepen dat een gebied ‘op slot gaat’ en de werknemer niet op het werk kan komen, of het geval dat de werknemer zelf op zijn vakantieadres vast zit in een besmet gebied dan wel in quarantaine zit.

 • 4. Mijn werknemer wil niet naar zijn werk komen, hij is bang besmet te zijn. Hij heeft geen klachten en op het bedrijf is niemand ziek. Voor ons gebied zijn geen speciale maatregelen getroffen. Kan ik hem verplichten te komen?

  Het uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk thuis werken. Maar als de aard van het werk dat niet mogelijk maakt en de werknemer heeft geen klachten, is hij verplicht te komen.

 • 5. Een werknemer is op vakantie geweest naar een risicogebied. Hij is niet ziek en hij wil komen werken. Jij wilt dit niet, omdat je het als een risico ziet. Mag je hem verplichten thuis te blijven en vragen vakantiedagen op te nemen?

  Het RIVM geeft weliswaar aan dat het niet nodig is om thuis te blijven als iemand terugkeert uit een gebied waar het virus is aangetroffen én geen gezondheidsklachten heeft, maar wij raden echter aan over deze situatie contact op te nemen met de huisarts of de GGD. In het geval het toch gewenst is dat de werknemer 2 weken thuis blijft, wordt het loon doorbetaald. Je kunt de werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen.

 • 6. Mijn werknemer is niet ziek, maar de partner of een kind van mijn werknemer is dat wel. Wat nu?

  Op 23 maart heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat als een huisgenoot of gezinslid klachten heeft die erger worden (met koorts en/of benauwdheid) alle huisgenoten/gezinsleden thuis moeten blijven. Op het moment dan de patiënt 24 uur klachtenvrij is en niemand anders in het gezin klachten heeft, kan het gezin/kunnen alle huisgenoten uit thuisisolatie. Gedurende deze periode behoudt de werknemer zijn recht op loon. Het thuis moeten blijven komt niet voor rekening van de werknemer.

 • 7. Moet ik als werkgever mondkapjes kopen voor mijn personeel?

  Het RIVM adviseert mondkapjes alleen voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes en dan in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 • 8. Moet ik mijn personeel vertellen dat ze voorzorgsmaatregelen moeten treffen? Zo ja, welke?

  Op dit moment is er geen aanleiding om andere maatregelen te nemen dan die het RIVM adviseert op de website. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit moment:

  • Was uw handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden.
  • Werk thuis zover dat mogelijk is.
  • Houd 1,5 meter afstand
 • 9. Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?

  Als het gaat om personeel dat niet in staat is naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege het coronavirus, is het uitgangspunt dat je moet doorbetalen. 

 • 10. Kan ik mijn werknemers verplichten om verlof/vakantie(uren) op te nemen omdat er minder werk is door het coronavirus?

  Een werknemer kan in principe niet verplicht worden om vakantie op te nemen. Je kunt het gezien de bijzondere omstandigheden uiteraard wel vragen, maar hij hoeft niet aan je verzoek te voldoen. Er zijn wel mogelijkheden om compensatiedagen en -uren te laten opnemen. In de Cao Recreatie en de Cao Dagrecreatie is de bepaling opgenomen dat te compenseren uren binnen 6 maanden na afloop van een referte periode – meestal een jaar – dienen te worden opgenomen in vrije tijd. Na overleg met de werknemer wordt het moment door de werkgever vastgesteld. Indien het niet lukt de uren op te nemen, of wordt dit vergeten, dienen de uren na zes maanden tegen 150% te worden uitbetaald. Wij adviseren de uren binnen de termijn van 6 maanden in te roosteren. Gezien de corona crisis vinden wij het voor de hand liggen dat je zo veel mogelijk uren inroostert, ook wanneer gebruik gemaakt wordt van Werktijdverkorting of de aangekondigde tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. De HISWA Cao kent deze bepaling niet.

  Bij een flexitimer contract (Cao Recreatie), of jaarurennorm (Cao Dagrecreatie) waarbij maandelijks een vast salaris wordt uitbetaald, kun je minuren schrijven. Deze worden dan op een later moment ingehaald. Het risico is daarbij wel dat je de minuren kwijt bent, wanneer een medewerker voortijdig uit dienst gaat. 

 • 11. Wat zijn oplossingen voor mijn medewerkers met kinderen die geen oppas kunnen vinden door het coronavirus?

  Maak de medewerker duidelijk dat dit een uitzonderlijke situatie is in Nederland. 
  Alle werkgevers mogen van hun medewerkers verwachten, dat zij zich uitzonderlijk inspannen om met elkaar deze crisis door te komen. Ook de collega’s met kinderen thuis. 

  1. Praktische oplossingen

  • Je kunt in overleg de werkuren verschuiven: vroeg beginnen en vroeg naar huis of laat beginnen en laat naar huis. 
  • Je kunt in overleg de werkweek van de medewerker uitsmeren over 7 dagen. Op deze manier kan de medewerker toch de wekelijkse overeengekomen arbeidsduur werken, zoals overeengekomen in het arbeidscontract.
  • Je kunt in overleg met de medewerker overeenkomen, dat hij alle gemiste uren (of tenminste een aanzienlijk deel) op een later tijdstip inhaalt. Je kunt in overleg de medewerker op sommige dagen meer uren laten werken. De medewerker haalt dan gemiste uren in óf spaart extra uren op, die hij laten kan opnemen. 
  • Het is van belang dat je een goede urenadministratie van gewerkte en niet-gewerkte uren bijhoudt samen met de medewerker.
  • Je kunt afspreken met de medewerker, dat hij een deel van de gemiste uren als verlof uren opneemt.  
  • Je kunt ook een mix van dit soort praktische oplossingen afspreken. Al deze oplossingen vragen flexibiliteit van de medewerker en jouzelf.

  Calamiteitenverlof
  Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de medewerker gebruik maken van calamiteitenverlof. Dit is echter zeer beperkt beschikbaar: Alleen in zeer dringende zaken van persoonlijke aard. De medewerker meldt het verlof vooraf. Je bent verplicht het loon voor 100% tijdens het calamiteitenverlof door te betalen.  

  Tijdens het verlof doet de medewerker er alles aan om de aard van het probleem, waardoor hij niet op het werk kan komen zo snel mogelijk op te lossen. De medewerker toont achteraf aan, waarom hij meent aanspraak te hebben kunnen maken op calamiteitenverlof.

  Zodra de medewerker de calamiteit heeft opgelost, komt hij direct naar het werk.  
   

  Zorgverlof
  Als een werknemer echt geen oppas kan vinden, dan kan hij zorgverlof aanvragen. Dat is verlof dat kan worden opgenomen als noodzakelijk is dat een werknemer in dit geval zelf de zorg voor zijn kind op zich neemt.

  Er zijn twee mogelijkheden: Kort- en langdurend zorgverlof

  Kortdurend zorgverlof
  De wettelijke regeling bepaalt dat dit verlof maximaal twee werkweken per jaar kan worden opgenomen en dat de werknemer 70% van zijn loon doorbetaald krijgt. 
  De werkgever mag tijdens het kortdurende zorgverlof de werknemer wel vragen om zoveel mogelijk werk thuis te doen wat hij kan. Het is duidelijk dat dit niet altijd kan worden gevraagd bij alle functies. 

  Langdurend zorgverlof
  Als twee werkweken onvoldoende is, dan kan de werknemer daarna langdurend zorgverlof aanvragen. Langdurend zorgverlof kan volgens de wettelijke regels maximaal zes weken in een jaar worden opgenomen. Dit verlof is onbetaald.
  De werkgever kan tijdens het langdurend zorgverlof de werknemer niet vragen om thuis te werken. De werkgever hoeft immers geen loon door te betalen. 

 • 12. Kan ik de reiskostenvergoeding stopzetten vanwege thuiswerken?

  Het advies is om tijdens de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken wanneer het werk dit toelaat. Dit betekent dat werknemers geen reiskosten maken.    

  Losse declaratie  

  Bij losse declaraties maakt de werknemer geen reiskosten indien de werknemer thuiswerkt. Er worden geen declaraties meer ingediend en het is dan ook logisch dat deze niet hoeven te worden vergoed.  

  Vaste reiskostenvergoeding  

  In beginsel is de werkgever niet verplicht om de vaste reiskosten door te betalen indien deze niet worden gemaakt. Strikt genomen kent de wet geen regeling voor reiskosten. Als werkgever heb je dus geen wettelijke plicht om jouw werknemers reiskosten te vergoeden. Als een werknemer langdurig thuis blijft door ziekte of door thuiswerken, is het redelijk dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding stopt. Als in de arbeidsvoorwaarden of CAO staat dat je de reiskosten moet blijven vergoeden bij afwezigheid van de werknemer, moet je dit natuurlijk wel blijven doen. De Cao Recreatie, de Cao Dagrecreatie en de Cao Houten- en Kunststoffen Jachtbouw en Waterrecreatie-ondersteunende Activiteiten kennen overigens een dergelijke bepaling niet.  

  Indien u besluit de reiskostenvergoeding stop te zetten, informeer de werknemers dan vooraf hierover. Leg ook uit waarom de reiskostenvergoeding wordt stopgezet, bijvoorbeeld vanwege de reden: geen kosten gemaakt, dan ook geen recht op vergoeding. Als de werkgever toch doorgaat met vergoeden, dan wordt dit gezien als inkomen en moet over dit bedrag inkomstenbelastingen en premies worden afgedragen. Dat kan heel onvoordelig uitpakken voor de werknemer. Dit zorgt wellicht voor meer begrip bij de werknemers en minder weerstand.  

  Bij een onbelaste reiskostenvergoeding is het overigens zelfs niet eens toegestaan deze langere tijd door te betalen. Deze mag alleen in de lopende maand en de eerstvolgende maand nog onbelast worden doorbetaald. 

 • 13. Wat doe je met een medewerker, die zijn verlofdagen willen intrekken vanwege de coronamaatregelen?

  Het is niet de bedoeling dat een medewerker zijn verlof intrekt, als deze al is ingepland. Niet alleen de medewerker heeft een vakantieplanning, maar jij hebt ook een bedrijfsplanning, waarin je rekening houdt met de aan- en afwezigheid van de medewerker! Een medewerker kan dus nooit zonder overleg zijn verlof intrekken.
  Als een werknemer zijn verlof wil intrekken, dan hoef je daarmee niet akkoord te gaan. Als het voor jouw bedrijf kan, dan is het mooi. Als dit niet kan, dan hoef je hier dus niet mee akkoord te gaan.

  Verlof is bedoeld om uit te rusten van het werk om daarna weer vol energie het werk aan te kunnen. Dit geldt ook in coronatijd. Daarnaast is het zeker niet de bedoeling dat een medewerker aan het einde van het jaar een zee aan verlofdagen overhoudt, die de medewerker dan naar het volgende jaar meeneemt.

  De medewerker moet zich er bovendien van bewust zijn, dat verlofrechten, die hij in een jaar heeft opgebouwd, opgenomen moeten zijn voor 1 juli van het volgende jaar. Als hij dit niet doet, dan vervallen zijn verlofrechten van het vorig jaar. De medewerker heeft er dus zelf belang bij om zijn verlof  op tijd op te nemen. Dit is wettelijk zo geregeld!

  Maak samen met de medewerker een afweging. Verlof is bedoeld om uit te rusten. Als de werknemer door omstandigheden thuis niet kan uitrusten, als hij nu verlof zou opnemen, dan zou je kunnen overwegen om de vakantie te verplaatsen. In veel bedrijven lopen de werkzaamheden ook tijdens corona gewoon door. Het kan dus goed zijn voor de werknemer om juist wel verlof op te nemen, ook als hij niet op vakantie kan. 

  Probeer in goed onderling overleg een oplossing te bereiken. Streef altijd naar een win-win situatie:
  Wat is goed voor het bedrijf? Wat is goed voor de werknemer?

  Uitgangspunt:
  1. Elke medewerker neemt op tijd verlof om te herstellen van het werk en om uitval te voorkomen;
  2. Verplaats en verschuif alleen, als dit kan voor het bedrijf;
  3. Aan het einde van dit jaar is zijn alle verlofdagen van elke medewerker opgenomen.