Coronavirus COVID-19

Ben je consument en wil je meer informatie, kijk dan op https://www.hiswarecron.nl/voor-jouw-veiligheid

HISWA-RECRON-leden: als je geen antwoord kunt vinden op je vraag op deze website, neem dan contact op met onze helpdesk: corona@hiswarecron.nl. Je kunt ook de regiomanager raadplegen.

Meest gestelde vragen

Welke vragen kun je als ondernemer van een recreatie- en/of watersportbedrijf, verwachten?

Lees svp eerst de vragen en antwoorden goed door. Staat je vraag er echt niet tussen? Neem dan contact met ons op. We zijn te bereiken via corona@hiswarecron.nl . Deze helpdesk is alleen voor bedrijven die lid zijn van HISWA-RECRON.

Ben je consument? Bel of mail dan met de ANWB.

Vaccinatiebeleid: meest gestelde vragen

Laatste update: 26 januari, 11:22 uur

Vragen van consumenten

Meest gestelde vragen over de veranderingen na de persconferenties

Naar aanleiding van de lockdown gelden nieuwe aangescherpte maatregelen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor de recreatie- en watersportbranche.

 • 0. Disclaimer

  Disclaimer: de adviezen hieronder zijn gebaseerd op de interpretatie van de algemene richtlijnen en vertaald naar specifieke bedrijfsgroepen. Deze is opgesteld door medewerkers van HISWA-RECRON en zijn kortgesloten en getoetst bij besturen, commissies of groepen ondernemers uit de diverse sectoren.  

  U kunt geen rechten ontlenen aan dit advies en HISWA-RECRON is ook niet aansprakelijk voor deze informatie. Mocht u zelf twijfelen over een advies over bijvoorbeeld sluiting, neemt u dan contact op met  het bevoegd gezag / de burgemeester in uw gemeente.  

 • 1. Moet ik een coronatoegangsbewijs vragen?

  Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer de horeca, musea, binnensportlocaties, dierentuinen, pretparken en sauna's. Voor zwembaden geldt een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar en een mondkapje vanaf 13. Bekijk ook het zwembadprotocol van de zwembadbranche.

 • 2. Hoeveel personen mogen in een vakantiehuis, bungalow of groepsaccommodatie?

  De beperking op het aantal personen per plaats in een (wat de wet noemt) logement komt te vervallen. Voor vakantiehuizen, bungalows en groepsaccommodaties betekent dit, dat grotere groepen weer ontvangen mogen worden. Wel gelden de basisregels, waaronder de afstandseis van 1,5 meter en hygiëne-eisen. Eigenaren van deze accommodaties wordt aangeraden de accommodatie zo in te richten dat gasten de 1,5 meter eis kunnen aanhouden.

 • 3. Welke regels gelden voor dagrecreatie?

  Dagrecreatie, waaronder attractieparken, dierentuinen en binnenspeeltuinen mogen onder voorwaarden weer open. Onder die voorwaarden valt onder andere 1 persoon per 5m2.  In geval van drukte buiten wordt een mondkapje geadviseerd. Bij locaties binnen, waaronder speeltuinen, is vanaf 13 jaar een mondkapje verplicht. Dit geldt niet wanneer men zit.

 • 4. Welke regels gelden voor zwembaden

  Voor zwembaden geldt een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar en een mondkapje vanaf 13. Bekijk ook het zwembadprotocol van de zwembadbranche.

 • 5. Is het mogelijk om trainingen op locaties te verzorgen?

  Dit is slechts toegestaan indien de cursus of training noodzakelijk zijn voor de uitoefening van beroep. De wet zegt hierover het volgende: 

   
  Locaties voor cursussen en trainingen, met uitzondering van cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van beroep, locaties waar opgelegde educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid worden ondergaan, locaties waar theorie-examens worden afgenomen die noodzakelijk zijn voor het mogen besturen van een vervoermiddel of voor de uitoefening van het beroep van rijinstructeur, keurmeester voor de periodieke keuring van motorrijtuigen, tachograaftechnicus of LPG-technicus, locaties waar theoretische nascholingscursussen als bedoeld in artikel 156r van het Reglement rijbewijzen plaatsvinden of locaties waar theoretische bijscholing als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 plaatsvinden. 

 • 6. Welke regels gelden voor horeca?

  Alle eet- en drinkgelegenheden (ook de buitenterrassen) zijn vanaf 19 december 2021 tijdelijk gesloten. Afhalen en bezorgen is wel mogelijk.  

  Regels voor afhalen en bezorgen 

  • Bij afhalen is geen coronatoegangsbewijs nodig. 

  • Uiteraard moet iedereen zich bij het afhalen houden aan de basisregels, zoals de verplichting van 1,5 meter afstand houden en het dragen van een mondkapje. 

  • Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Er mag alleen afgehaald worden.  

  • De reguliere openingstijden gelden voor afhalen en bezorgen. 

  • Voor hotelgasten geldt dat zij in de hotels maaltijden kunnen afhalen, maar dat zij deze nuttigen in hun hotelkamer. Roomservice is toegestaan. 

  Horeca in een groepsaccommodatie of aan boord van een charterschip 
  De verhuurder van de locatie of het schip mag geen horeca verzorgen. Afhalen en bezorgen is wel mogelijk. Ook het bereiden van eten en drinken door gasten zelf, in bijvoorbeeld een gemeenschappelijke keuken, is toegestaan.  

 • 7. Wanneer moet mijn gast een mondkapje op?

  Er geldt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in publieke binnenruimten, die niet gesloten zijn. Dus ook in publiek toegankelijke ruimten zoals receptie en essentiële winkels.  

 • 8. Is buitensport toegestaan?

  Ja, buitensport is toegestaan. Bij buitensport beoefening zoals zeilen en andere buitensportactiviteiten gelden de regels voor sport. 1,5 meter is bij sportbeoefening niet meer verplicht en er is geen beperking voor de groepsgrootte. Regels rondom sport vind je op de website van de Rijksoverheid.

 • 9. Wat zijn de basisregels?

  Basisregels voor iedereen

  • Was vaak en goed uw handen.
  • 1,5 meter afstand houden is verplicht
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

   

 • 10. Hoe gebruik ik de CoronaCheck-app en CoronaScanner-app?

  Iedereen die gevaccineerd is of een negatieve testuitslag heeft via de CoronaCheck-app een QR-code krijgen. Deze QR-code wordt vervolgens door de CoronaScanner-app gelezen. De CoronaCheck-app toont een QR code in combinatie met een bewegende animatie. Hierdoor is het niet mogelijk om een QR code van iemand anders te gebruiken. Ondernemers die de QR-codes moeten gaan scannen, omdat zij bijvoorbeeld een restaurant hebben, kunnen de CoronaScanner-app downloaden op hun telefoon of tablet via de App Store of de Google Play Store. Op de website van de CoronaCheck-app vind je alle informatie over het gebruik van zowel de CoronaCheck-app, als de CoronaScanner-app. 

Boekingen en annuleringen

 • 1. Je hebt een boot verhuurd aan een klant, maar die annuleert de huur van de boot vanwege corona. Moet je de aanbetaling terugbetalen?

  Nee. De annuleringsregeling zoals opgenomen in de HISWA-RECRON Algemene Voorwaarden is van toepassing.

 • 2. Kan een gast of klant eventueel een beroep doen op de dekking van zijn annuleringsverzekering?

  Voor een eventueel afgesloten annuleringsverzekering is er niet sprake van een geldige annuleringsreden en volgt er dus geen terugbetaling van de annuleringskosten uit de verzekering. Tenzij de recreant zelf ziek is of een reisgenoot ziek is of -ingeval hij niet ziek is - hij zich heeft bijverzekerd voor extra annuleringsredenen, zoals de uitbraak van een besmettelijke ziekte. Dit laatste is overigens meestal niet het geval.

  Ingeval van annulering omdat de recreant zelf of een van zijn reisgenoten ziek is, moet er wel een doktersverklaring worden opgeleverd om een beroep te kunnen doen op de annuleringsverzekering.

 • 3. Een Duitse of Belgische gast wil kosteloos annuleren, kan dat?

  Nee, een annulering door een gast kan niet kosteloos plaats vinden. Oftewel: een Duitse of Belgische gast die wegens corona wenst te annuleren, dient daarbij annuleringskosten te betalen conform de afgesproken (HISWA-RECRON) voorwaarden. Een beroep door de gast op ontbinding van de overeenkomst gaat hier niet op. De wederpartij (dat is dus het recreatie- of watersportbedrijf) kan immers doorgaans wél zijn verplichtingen nakomen, in casu het geboekte verblijf bieden of de gehuurde boot beschikbaar stellen. Uiteraard kan in het geval van een annuleringsaanvraag uit coulance een voucher worden verstrekt, die recht geeft om het verblijf in te halen. Of zet de reservering om naar een latere datum.

   

Medewerkers

 • 4. Kan ik de reiskostenvergoeding stopzetten vanwege thuiswerken?

  Het advies is om tijdens de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken wanneer het werk dit toelaat. Dit betekent dat werknemers geen reiskosten maken.    

  Losse declaratie  

  Bij losse declaraties maakt de werknemer geen reiskosten indien de werknemer thuiswerkt. Er worden geen declaraties meer ingediend en het is dan ook logisch dat deze niet hoeven te worden vergoed.  

  Vaste reiskostenvergoeding  

  In beginsel is de werkgever niet verplicht om de vaste reiskosten door te betalen indien deze niet worden gemaakt. Strikt genomen kent de wet geen regeling voor reiskosten. Als werkgever heb je dus geen wettelijke plicht om jouw werknemers reiskosten te vergoeden. Als een werknemer langdurig thuis blijft door ziekte of door thuiswerken, is het redelijk dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding stopt. Als in de arbeidsvoorwaarden of CAO staat dat je de reiskosten moet blijven vergoeden bij afwezigheid van de werknemer, moet je dit natuurlijk wel blijven doen. De Cao Recreatie, de Cao Dagrecreatie en de Cao Houten- en Kunststoffen Jachtbouw en Waterrecreatie-ondersteunende Activiteiten kennen overigens een dergelijke bepaling niet.  

  Indien u besluit de reiskostenvergoeding stop te zetten, informeer de werknemers dan vooraf hierover. Leg ook uit waarom de reiskostenvergoeding wordt stopgezet, bijvoorbeeld vanwege de reden: geen kosten gemaakt, dan ook geen recht op vergoeding. Als de werkgever toch doorgaat met vergoeden, dan wordt dit gezien als inkomen en moet over dit bedrag inkomstenbelastingen en premies worden afgedragen. Dat kan heel onvoordelig uitpakken voor de werknemer. Dit zorgt wellicht voor meer begrip bij de werknemers en minder weerstand.  

  Bij een onbelaste reiskostenvergoeding is het overigens zelfs niet eens toegestaan deze langere tijd door te betalen. Deze mag alleen in de lopende maand en de eerstvolgende maand nog onbelast worden doorbetaald. 

 • 5. Kun je vaccinatie verplichten?

  Het vaccineren tegen het coronavirus is in Nederland op 6 januari 2021 gestart bij de zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Vermoedelijk duurt het nog tot na de zomervakantie voordat iedereen (die dat wil) is gevaccineerd. Werkgevers hebben de wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Veel werkgevers zouden daarom graag zien dat al hun werknemers zich laten vaccineren. Wat zijn de rechten en plichten voor werkgevers en werknemers rondom het vaccineren? 

  In de kennisbank geven we je antwoord op verschillende vragen rondom vaccinatie: https://www.hiswarecron.nl/kennisbank/corona-vaccinatie-wat-zijn-de-rechten-en-plichten-voor-werkgevers

 • 6. Mag/moet een medewerker thuis blijven bij lichte verschijnselen?

  Bij lichte verschijnselen dient een medewerker thuis te blijven. Dat is een verplichting van de Rijksoverheid. Iedereen in Nederland heeft een verantwoordelijkheid om mee te helpen de verspreiding van het virus te voorkomen, dus ook de werknemer met lichte ziekteverschijnselen. De betreffende werknemer meldt zich bij je ziek. Jij meldt hem vervolgens ziek bij de ARBO dienstverlener. Als de klachten niet ernstig zijn, kun je  wellicht afspraken maken met over werkzaamheden, die hij thuis wél kan uitvoeren. Dat is natuurlijk niet mogelijk in alle gevallen of functies. Wellicht is er toch iets te bedenken, wat de collega nog wél kan doen thuis.

   

 • 7. Hoe zit het met de loondoorbetaling van medewerkers als zij niet kunnen komen of besmet zijn?

  Wanneer een werknemer besmet is, is hij ziek en zijn de gewone regels inzake loondoorbetaling aan een zieke werknemer van kracht. In de situatie dat hij niet kan komen om een reden buiten zijn schuld om, is er ook loondoorbetaling verschuldigd. Onder het laatste wordt onder meer begrepen dat een gebied ‘op slot gaat’ en de werknemer niet op het werk kan komen, of het geval dat de werknemer zelf op zijn vakantieadres vast zit in een besmet gebied dan wel in quarantaine zit.

Leveringen en orders