2022-08-30 17:01:53

HISWA-RECRON en Kuiper Verzekeringen introduceren Checklist Watersportbedrijven

30 augustus 2022

HISWA-RECRON ontwikkelde samen met Kuiper Verzekeringen een checklist voor HISWA-watersportbedrijven met als doel bedrijfsrisico’s te voorkomen, te beperken en te beheersen.

 

‘Wij merkten dat er bij onze leden behoefte is om goed zicht te hebben op de risico’s die ze lopen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Met behulp van de checklist worden risico’s in kaart gebracht en kunnen ondernemers hierop gericht actie ondernemen. Naast het verhogen van de veiligheid voor medewerkers en klanten draagt dit bij aan het goed verzekerbaar houden van het bedrijf. De controlelijst is uitvoerig getest bij een aantal HISWA Jachtservicebedrijven op werkbaarheid in de praktijk’ aldus Michaël Steenhoff van HISWA-RECRON.

Bert Zwier van Kuiper Verzekeringen: ‘Voor verzekeraars is deze controlelijst echt van toegevoegde waarde omdat het bedrijf zo kan laten zien actief met risicobeperking bezig te zijn. Dat maakt het voor een verzekeraar makkelijker het bedrijf in portefeuille te nemen én te houden tegen goede condities. De checklist is een handig hulpmiddel en wordt toegepast in samenhang met de gehele  bedrijfsvoering. Dit gezamenlijke initiatief komt de sector absoluut ten goede’.


De Checklist Watersportbedrijven kunnen HISWA-leden downloaden in de HISWA-RECRON kennisbank. In de checklist wordt o.a. gekeken naar veiligheid op het gebied van brand, opslag en Arbo zaken.

 

Kuiper Verzekeringen is de HISWA-RECRON Partner in Business die gespecialiseerd is in alle schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen, financiële planning én scheepsfinancieringen. 

 

Van 31 augustus t/m 4 september 2022 is de HISWA te Water; de beurs én ontmoetingsplek voor bestaande en nieuwe watersporters en vindt plaats in de Batavia Haven in Lelystad.

Terug naar overzicht