2022-12-14 15:28:27

Toekomst Maastricht Aachen Airport

14 december 2022

Deze maand gaan de leden van Provinciale Staten een besluit nemen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA), het vliegveld in Beek. Het vliegveld wil gaan uitbreiden om meer en met name zwaardere vrachtvliegtuigen te ontvangen. De provincie Limburg is de eigenaar van MAA; men is voornemens een deel van de aandelen te verkopen aan Schiphol-groep mits de natuurvergunning wordt afgegeven. Samen met diverse partners is HISWA-RECRON ‘niet gelukkig’ met het vliegveld. Het vliegveld heeft de Limburgers al vele jaren verlies opgeleverd; daarnaast is het een van de grootste Limburgse stikstof uitstoters en wordt er ook veel fijnstof uitgestoten.

Arthur van Disseldorp, regiomanager HISWA-RECRON Limburg, heeft mede namens KHN-leden ingesproken bij de provinciale commissie die dit dossier behandelt. Enerzijds is de economische waarde van MAA te verwaarlozen bij de economische impact van de R&T-sector in (Zuid)-Limburg. De geluidsoverlast zal sterk toenemen wanneer er meer gevlogen gaat worden. Dit is ook voor de gasten van jachthavens en campings een overlast. Je zult maar in een tentje liggen als er om 6 uur ‘s morgens een zwaar vrachtvliegtuig overkomt vliegen. Er zijn in een straal van 200 kilometer rond Beek zeven vliegvelden. Genoeg alternatieve vliegvelden om te gebruiken.

Het is ook merkwaardig dat juist de provincie dit vliegveld wil handhaven en uitbreiden. MAA staat in de top 100 van grootste stikstof uitstoters in Nederland (in Limburg op plaats 6). Met de huidige stikstofcrisis is dit lastig uit te leggen. De Limburgse architecte Francien Houben heeft een prachtig alternatief plan geschreven voor een innovatieve, duurzame toekomst van het vliegveld. Met alleen al de aanleg van zonnepanelen kunnen alle HISWA-RECRON-leden in Limburg genoeg stroom krijgen met dit plan. Maar om dit plan een kans te geven is wel politieke wil nodig om anders naar de toekomst te kijken. Dat wordt deze maand duidelijk bij de stemming in de Provinciale Staten.

HISWA-RECRON is duidelijk: er is geen behoefte aan vrachtvliegtuigen via MAA; ook niet voor low-cost airlines die enkel uitgaand toerisme omarmen; kleine vliegtuigjes kan wel. HISWA-RECRON en haar partners kijken uit naar de Limburgse besluitvorming.

Lees het standpunt over Vliegveld Aachen op onze standpunten pagina

Terug naar overzicht