2023-02-20 14:24:00
Solar panels with sunset and blue sky background. Clean power energy concept

Meldpunt voor problematiek rondom zonnepanelen

20 februari 2023

HISWA-RECRON is in gesprek gegaan met Stybenex, de branchevereniging voor Nederlandse fabrikanten voor EPS-producten, over de problematiek rondom de verzekerbaarheid van zonnepanelen.

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van een motie die is ingediend en HISWA-RECRON eerder een artikel over heeft geschreven: Kabinet moet om tafel met verzekeraars om zonnepanelen (hiswarecron.nl). Om een inventarisatie te maken van hoe groot het probleem is rondom de verzekerbaarheid van zonnepanelen heeft Stybenex een meldpunt opgezet waar aangegeven kan worden hoeveel ruimte ongebruikt blijft door de huidige wet- en regelgeving. Door deze samenwerking en de input van onze leden kunnen wij een beter beeld vormen over hoe groot het probleem is in onze sector en zo een sterkere lobby voeren in Den Haag. Heb je problemen met de regelgeving rondom zonnepanelen, dan willen we je vragen hier een melding van te doen via Meldpunt - Slim Isoleren.

Terug naar overzicht