Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2023 beschikbaar

7 november 2023

De resultaten van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2023 zijn nu online beschikbaar. De monitor geeft inzicht in onder meer het aantal bedrijven, banen, baankenmerken en arbeidsmobiliteit en biedt de mogelijkheid om alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau te analyseren. De monitor is een samenwerking van leden van Gastvrij Nederland en wordt jaarlijks geüpdatet. De arbeidsmarktmonitor gastvrijheidssector bevat nu data van 2022.  

Resultaten Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector
In 2022 telde Nederland ruim 152.000 bedrijven binnen de gastvrijheidssector. Dit is ongeveer 7% van het totaal aantal bedrijven in Nederland. Tijdens de coronapandemie vlakte de groei iets af, maar groeide daarna weer door. In 2022 groeide het aantal bedrijven met 4%. Binnen de gastvrijheidssector zijn ruim 752.000 banen, dit zijn circa 475.000 FTE’s. Het aantal FTE’s is gegroeid met 15% ten opzichte van 2021. Deze groei zorgt ervoor dat de werkgelegenheid binnen de gastvrijheidssector boven het niveau van voor de pandemie ligt. De groei lag het afgelopen jaar ook hoger dan de gemiddelde groei binnen de arbeidsmarkt (+5%).  

In 2022 heeft circa 50% van de werkende een contract voor bepaalde tijd. In 2020 lag dit aandeel nog op 34%. Tijdens de pandemie werden contracten voor bepaalde tijd vaker niet verlengd dan daarvoor.   

Opvallend is ook de toename van het aantal jongeren die binnen de gastvrijheidssector aan het werk zijn. Het aandeel jongeren is toegenomen van 35% naar 38%. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd in deze sector 6 jaar jonger in vergelijking met de totale arbeidsmarkt (35 jaar versus 41 jaar).

Net als vorig jaar werken er in de gastvrijheidssector relatief veel mensen met een migratieachtergrond, bijna 35%. In de totale arbeidsmarkt is dit 26%. Ook biedt de sector veel kansen voor werknemers die iets lager zijn opgeleid. Het gemiddelde opleidingsniveau in de sector ligt lager in vergelijking met de totale arbeidsmarkt.

Waar we tijdens de pandemie nog zagen dat de uitstroom van personeel veel hoger lag dan de instroom, respectievelijk 40% uitstroom en 18% instroom, is dit beeld in 2022 anders. De instroom van het personeel ligt nu hoger dan de uitstroom. Circa 30% stroomt de sector binnen, en slechts 20% stroomt de sector uit.

Vooruitblik 2023
De positieve ontwikkeling van het aantal banen zet in de eerste twee kwartalen van 2023 door. In het eerste kwartaal is het aantal banen met 17% toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het tweede kwartaal is het aantal banen iets minder hard gegroeid, namelijk met 4%. In beide kwartalen van 2023 is het aandeel banen nu zelfs hoger dan in dezelfde periode voor de pandemie. In de eerste twee kwartalen zien we ook dat de instroom van nieuwe werknemers gelijk is aan de uitstroom van werknemers. In 2022 hadden we nog een positief saldo, meer instroom dan uitstroom. In 2023 laten de eerste tekenen zien dat nu evenveel werknemers de sector verlaten als dat er binnen komen.

Over de Arbeidsmarktmonitor
In 2019 is NBTC gestart met de Arbeidsmarktmonitor Toerisme om meer inzicht te krijgen in de toeristische arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is de monitor verbreed tot de huidige Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector in samenwerking met leden van Gastvrij Nederland:  VVEM, KNV, HISWA-RECRON, Club van Elf, VDN, CLC-Vecta, KHN, SVH, ANVR en NBTC. De Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2023 bevat cijfers van 2022 en deels van 2023.

Wil jij weten hoe de arbeidsmarkt er in jouw regio uit ziet? Of wil je zelf analyses maken binnen een bepaalde subbranche? Bekijk dan ons nieuwe dashboard Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2023. Daarnaast is er een samenvatting beschikbaar met de belangrijkste resultaten. Op deze site vind je ook meer informatie over de achtergrond van dit project.

 

Terug naar overzicht