Reactie HISWA-RECRON op onderzoek Fout Vastgoed

31 januari 2024

Maandag 29 januari jl. verscheen het onderzoek Fout Vastgoed, een vervolg op het eerdere onderzoek Criminele investeringen op vakantieparken. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In dit onderzoek worden vakantieparken wederom in één adem genoemd met criminele en ondermijnende activiteiten. Is dit terecht? HISWA-RECRON plaatst aanmerkelijke kanttekeningen hierbij.

De gepubliceerde onderzoeken zijn naast de beperkte onderzoekscope, sterk gericht op niet-vitale parken c.q. semi-woonparken. Deze parken die veelal weinig tot niets (meer) met recreatie te maken hebben, zijn vaak onderdeel van de actieagenda Vitale Vakantieparken dat al circa 15 jaar bestaat. Zodoende kennen we de verhalen van de sociale problematiek, maar ook de grotere kansen op  ondermijnende activiteiten. Zoals het rapport Fout Vastgoed terecht stelt, komen op de vitale vakantieparken de indicatoren voor ondermijnende activiteiten dan ook veel minder voor.

Voorwaarden
De vakantieparken die bij HISWA-RECRON zijn aangesloten, hanteren verplicht de HISWA Algemene Voorwaarden en/of de RECRON Algemene Voorwaarden. Hierin staan alle rechten en plichten voor zowel ondernemer als afnemer, waaronder afspraken en regels rondom transacties. Zoals de bepaling dat transacties van chalets, vakantiehuizen en andere objecten niet zonder toestemming van de ondernemer mogen plaatsvinden. In de praktijk wordt daar niet altijd melding van gemaakt door de verkopende partij (vaak een consument). De ondernemer wordt dan soms pas later op de hoogte gebracht of merkt het pas als er andere eigenaren op zijn park zijn. HISWA-RECRON ontvangt signalen dat dit soms voorkomt. We adviseren onze aangesloten ondernemers dan ook hoe ze dit kunnen voorkomen.

Programmamanager Veilig Ondernemen
Uiteraard willen we onze ogen niet sluiten voor dergelijke problematiek binnen de sector. Daarom hebben we een programmamanager veilig ondernemen in dienst die onder meer als vertrouwenspersoon voor onze aangesloten ondernemers fungeert. Daarnaast werken we als sector nauw samen met instanties als Platform Veilig Ondernemen (PVO) en de politie. Alles is erop gericht om onze leden zo goed mogelijk te wapenen tegen dergelijke activiteiten op hun parken.

Koploper in Europa
Wij zijn misnoegd over dergelijke publicaties die, onterecht, de hele recreatiesector schaden. Verreweg het grootste deel van de sector betreft bonafide bedrijven met een fantastisch toeristisch product. Hiermee zijn we koploper in Europa. We zijn daarom ook geen voorstander van zware disproportionele maatregelen die voor de hele sector moeten gelden. We weten immers dat slechts een beperkt segment (de niet-vitale vakantieparken) de oorzaak is van de problemen en de reden van dergelijke publicaties. Het onderzoek gaat met name over particuleren die ondermijnende activiteiten ontplooien op vakantieparken. De ondernemer is in veel gevallen niet betrokken.

Wel denken we graag mee om ervoor te zorgen dat we ondermijnende activiteiten binnen vitale vakantieparken kunnen weren.

Terug naar overzicht