2020-05-27 19:31:32

Aanpassing steunmaatregelen hoognodig!

27 mei 2020

Donderdag 28 mei vergadert de Tweede Kamer over de steunmaatregelen. Op de agenda staan onder andere de aanpassing van de NOW1-regeling voor seizoensbedrijven en de nieuwe TVL MKB-regeling die compensatie regelt voor MKB-ondernemers.
HISWA-RECRON is het niet eens met de uitwerking.  Mede door lobby van HISWA-RECRON met andere sectorpartijen zijn deze regelingen tot stand gekomen. Een mooi succes, maar ‘the devil is in the detail’ en dat blijkt nu een doekje voor het bloeden.

NOW
De NOW1-regeling voor seizoensbedrijven kent in de huidige vorm nu de loonsom van maart als basis voor drie maanden tegemoetkoming. Dat is niet de goede keus. Daarom pleit de sector voor een alternatief zoals de totale loonsom van maart, april en mei als grondslag voor de berekening van de 3 maand-uitkering. Voor een kampeerbedrijf maakt dat het verschil tussen 56% of 84% dekking bij maximale uitkering.

TLV
De TLV-regeling is gemaximeerd op 20 duizend euro. Dat is een druppel op een gloeiende plaat voor kapitaalintensieve bedrijven in de recreatiesector. Voor een middelgroot bungalowpark zou deze tegemoetkoming voldoende zijn voor nog geen drie dagen beheer- en kapitaalslasten. HISWA-RECRON ontwikkelde voor deze berekeningen een rekenmodel. Daarvoor wordt exploitatie-informatie uit de representatieve bedrijvenpanels van onze TOP Supplier Van der Reest Advies gebruikt aangevuld met CBS-statistieken logiesaccommodaties.

We hebben kamerleden benaderd met een brief en een position paper (zie onderaan) om onze bezwaren aanhangig te maken in het debat. Ook de koepels VNO-NCW en MKB Nederland waar HISWA-RECRON bij is aangesloten ondersteunen onze lobby met een heldere brief. In de kern zijn de bedrijven in de watersport- en recreatiesector gezond. We gaan door met onze lobby om deze en toekomstige regelingen bij te sturen. We willen dat onze sector daar voldoende van kan profiteren en daardoor ook de continuïteit beter kan borgen.

Download hier:

Terug naar overzicht