Kabinet moet gevolgen WAB voor toeristische sector in kaart brengen

12 februari 2020

De Tweede Kamer heeft gisteren zeven moties aangenomen die het kabinet oproepen het toeristische beleid beter af te stemmen met de sector zelf. De moties kwamen voort uit het algemeen overleg Toerisme eind vorige maand. Op initiatief van de VVD en Kamerlid Van Haga moet het kabinet nu ook de gevolgen van de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans (WAB) specifiek voor de toeristische sector in kaart brengen. Deze sector wordt door het seizoensgebonden aanbod van werk extra hard getroffen door de WAB.

HISWA-RECRON is erg tevreden over de stellingname van de Tweede Kamer over de toeristische sector. Jarin van der Zande, verantwoordelijk voor de public affairs bij HISWA-RECRON: “De afgelopen weken hebben we intensief contact gezocht met verschillende Kamerleden en met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om onze plannen voor de toeristische recreatieve sector van de toekomst neer te leggen. Dat begon eigenlijk al met het aanbieden van het recreatiemanifest door 30 ondernemers begin december 2019. De oproep om de brancheverenigingen beter te betrekken bij de uitwerking van toeristisch beleid is in moties gegoten door onder andere het CDA en de PvdA. Het is goed om te merken dat de oproep van HISWA-RECRON ondernemers wordt gehoord in Den Haag.”

“Samen met GastvrijNL, het samenwerkingsverband van brancheverenigingen in de toeristische sector, hebben we de afgelopen periode aandacht gevraagd voor de gevolgen van de WAB voor seizoensgebonden bedrijven zoals recreatie- en watersportbedrijven. De Kamer had van het kabinet de toezegging gekregen een algemene evaluatie bij invoering van de wet. Dit betekent nu dat de toeristische-recreatieve sector een eigen specifieke evaluatie krijgt. Een belangrijk punt voor onze ondernemers.”
GastvrijNL heeft, namens de brancheorganisatie, vandaag (12 februari) een brief verstuurd naar de staatssecretaris van EZK om op korte termijn in overleg te gaan over de invulling van de aangenomen moties.

 

Terug naar overzicht