2020-12-17 09:07:48

Minister Koolmees buigt zich over watersport- en recreatiesector

17 december 2020

Woensdag 16 december had Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON, overleg met Minister Koolmees, samen met collega brancheverenigingen die aangesloten zijn bij de koepel Gastvrij Nederland. Deze afspraak kwam voort uit een eerdere bespreking van Dijks met staatssecretaris Mona Keijzer naar aanleiding van knelpunten voor seizoensbedrijven in de watersport- en recreatiesector. 

De evenementensector, dagrecreatie, horeca en de dagrecreatie, watersport- en recreatiesector braken samen een lans voor de ondernemingen in de gastvrijheidseconomie die zwaar getroffen zijn. HISWA-RECRON gebruikte met name dagrecreatiebedrijven, groepsaccommodaties en buitensportbedrijven als voorbeeld. 

Duidelijk werd gemaakt dat bedrijven met een sterk seizoenskarakter de dupe zijn van de rekenmethodiek van steunregelingen. Voor NOW geldt de peildatum en kwartaalgemiddelde berekening van de loonsom als struikelblok Voor de TVL is de subsidie gerelateerd aan de nominale omzetdaling. In het hoogseizoen is de omzetdaling in absolute zin hoog en dus de TVL subsidie ook. Maar in het laagseizoen is deze laag ook al is deze procentueel hoog. Al eerder schreef HISWA RECRON hier een bericht over. 

Minister Koolmees heeft laten weten de bestaande NOW regelingen niet aan te kunnen passen want dat geeft precedentwerking en uitvoeringsproblemen. Hij heeft wel toegezegd met de minister van EZK en Financiën te overleggen over een parallelle compensatieroute voor deze uitzonderlijke sector. Op zijn verzoek levert HISWA-RECRON voor de kerstvakantie voorbeeldberekeningen aan. 

Verder wil de minister op verzoek van de sector samen met het kabinet de mogelijkheid verkennen van een waarborgfonds voor bedrijven in nood en nadenken over een oplossing voor de verzuimkosten van werknemers in quarantaine. Ook is verzocht om tijdelijke uitstel van de hoge WW premie van  seizoenswerk, deeltijdontslag en overname van transitievergoedingen door UWV voor bedrijven die noodgedwongen toch medewerkers moeten ontslaan om te overleven. 

Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland nam ook deel aan dit overleg en zal in zijn wekelijkse overleggen de vinger aan de pols houden. In februari is er een vervolgoverleg met de branches gepland. 

Terug naar overzicht