Nieuws

2019-09-09 10:59:51

Ook Raad voor leefomgeving adviseert meer politieke aandacht voor toerisme

9 september 2019

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) pleit in haar vorige week uitgebrachte rapport ‘Waardevol Toerisme’ voor meer bestuurlijke en politieke aandacht voor de toeristische sector. De Rli ondersteunt daarmee de oproep van RECRON eerder deze maand tijdens een uitzending van NPO Radio 1. RECRON directeur Martin Maassen: “Niet alleen wij als ondernemersvereniging, maar nu ook het adviescollege voor de regering vindt dat de bestuurlijke en politieke aandacht voor onze sector te mager is. De Nederlandse overheid laat zo enorme economische kansen liggen”.

‘De raad adviseert het Rijk het nieuwe toerismebeleid vast te leggen in een eigen visie, een ministeriële commissie Toerisme op te richten of het als extra opgave op te nemen in het Interbestuurlijk Programma (IBP)’, zo valt te lezen in het rapport. ‘Toerisme in Nederland groeit sterk. Het aantal binnenlandse en buitenlandse bezoekers neemt exponentieel toe. Dat levert flink geld op: met toerisme wordt inmiddels bijna net zoveel geld verdiend als in de bouwsector en tweemaal zo veel als in de landbouwsector. De bezoekers zorgen bovendien voor levendigheid en een hoog verzoeningsniveau.’, concludeert het rapport
 
Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat toerisme in zijn geheel voor meer dan 30 miljard per jaar bijdraagt aan de Nederlandse economie. De ondernemers die bij RECRON zijn aangesloten genereren meer dan 3 miljard euro voor onze economie. “Het is op zijn zachtst gezegd bijzonder dat in verhouding de landbouwsector, die een veel kleinere economische voetafdruk heeft, op dit moment kan rekenen op zo veel ministeriele en politieke ondersteuning. De ambtelijke en politieke betrokkenheid voor toerisme is vele malen kleiner. Het wordt tijd dat de regering deze discrepantie inziet, en net als voor de landbouw het belang van onze sector gaat erkennen”, aldus Maassen.

Lees in dit kader ook het opinieartikel in dagblad Trouw van 19 september 2019 door Martin Maassen, directeur RECRON.

Terug naar overzicht