2020-09-09 14:38:15

Tweede Kamer wil extra steun gastvrijheidssector

9 september 2020

Staatssecretaris Keijzer roept iedereen op groepsaccommodaties te bezoeken.

 

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil meer steun voor de gastvrijheidssector om zo de negatieve effecten van de coronacrisis beter op te vangen. Tijdens een Algemeen Overleg (AO) Toerisme op 9 september riepen Kamerleden staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat op om in actie te komen voor de zwaar getroffen sector.

De oproepen van de Kamerleden liggen in lijn met de de uitkomsten van het onderzoek dat HISWA-RECRON vorige maand presenteerde. In aanloop naar het debat heeft HISWA-RECRON dit onderzoek gedeeld en besproken met de aanwezige fracties. Kamerlid Maurits von Martels (CDA) benadrukte in het AO zijn zorgen over de positie van groepsaccommodaties en chartervaart en de extra steun die zij verdienen. Aanvullingen op van het steun en herstelpakket van het kabinet voor seizoensgebonden sectoren is hiervoor volgens het CDA nodig. De generieke maatregelen voor werk- en liquiditeitsbehoud zijn voor deze bedrijven onvoldoende toepasbaar.

Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) verzocht de staatssecretaris om te onderzoeken hoe het seizoen voor vakantieparken en groepsaccommodaties gered en verlengd kan worden. Het kabinet moet aanvullende afspraken maken met veiligheidsregio’s en gemeenten voor de benodigde vergunningen. Rutger Schonis (D66) pleitte voor een digital loket waar ondernemers met vragen terecht kunnen, en waarin het ministerie en veiligheidsregio’s mee denken in oplossingen, zodat bedrijven weer zo snel als mogelijk volledig open kunnen.

Staatssecretaris Mona Keijzer liet de Kamer weten zeer begaan te zijn met het lot van de gastvrijheidssector. Daarbij memoreerde ze aan het werkbezoek aan vakantiepark Flevostrand van Molecaten, op uitnodiging van HISWA-RECRON. De staatssecretaris erkende de benauwde positie van groepsaccommodaties en riep iedereen op om ‘met collega’s, vrienden en famillie’ vooral de groepsaccommodaties te bezoeken. “Het kan met de geldende veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen”, aldus Keijzer. 

HISWA-RECRON kijkt tevreden terug op het AO toerisme. “De Kamerleden waren goed op de hoogte van de positie van onze bedrijven. De gesprekken die wij met de fracties in aanloop van dit debat hebben gevoerd hebben geholpen. De explicite aandacht en oproep tot steun voor bedrijven die nog steeds rekening moeten houden met beperkende maatregelen zoals groepsaccommodaties en chartervaart is erg belangrijk voor onze leden”, zegt HISWA-RECRON directeur Geert Dijks.

“Het is mooi dat de staatssecretaris iedereen publiekelijk heeft opgeroepen om onze bedrijven, zoals groepsaccommodaties en vakantieparken vooral te bezoeken. Bedrijven die aangesloten zijn bij HISWA-RECRON hebben de juiste maatregelen getroffen om een veilig verblijf te garanderen. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk dat er een financiele aanvulling komt op het steun en herstelpakket van het kabinet, omdat de financiele positie van deze bedrijven nog steeds zorgwekkend is. Willen we een gezonde sector, waar personeel in dienst kan blijven, dan moet het kabinet echt met concretere aanvullende steunmaatregelen komen”, aldus Dijks. “Bij het aanstaande Kamerdebat over het steun en herstelfonds zullen wij om die reden nogmaals met de Kamer en het kabinet in gesprek gaan om het belang van extra financiele middelen voor deze sector het voetlicht te brengen”.

Het toerismedebat wordt binnenkort in de Kamer voortgezet met een VAO, waarin mogelijk aanvullende moties worden ingediend. HISWA-RECRON is van harte bereid om Kamerleden hierin te ondersteunen met kennis en cijfers. De uitkomsten van het debat worden door de staatssecretaris meegenomen naar de ‘Taskforce Samenwerking in de Gastvrijheidssector’, waarin naast de staatssecretaris ook o.a. HISWA-RECRON zitting neemt. Binnen deze taskforce worden afspraken uitgewerkt tussen het rijk en de sector om de watersport en vrijetijdssector verder te helpen aan herstel.

Terug naar overzicht