Handel

Gezuiverd toiletwater lozen toegestaan

Gezuiverd toiletwater lozen toegestaan

Gezuiverd toiletwater lozen toegestaan

Toiletwater mag niet in het buitenboordwater worden gepompt. In het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 3.9) zijn pleziervaartuigen expliciet opgenomen. Tot 12 mijl uit de kust is het lozen van toiletwater niet toegestaan.

Het besluit regelt niet welke oplossing wordt gekozen om te kunnen voldoen aan dit verbod. Of er een vuilwatertank is ingebouwd of een van de andere alternatieven zoals droogkorrels of zaksysteem. Jachthavens in Nederland zijn verplicht om een uitpompstation te hebben.

Zuiveringssysteem aan boord
HISWA lobbyde sterk voor zuiveringssystemen omdat ze een goed alternatief zijn voor de vuilwatertanks. Hierdoor wordt nu het lozen van gezuiverd toiletwater mogelijk. Het effluent moet voldoen aan de Zwemwaterrichtlijn (90 percentiel, uitsluitend bacteriologisch) en de zuiveringsinstallatie moet zijn gecertificeerd. De handhaving wordt regionaal uitgevoerd.

Interessante en a...

Interessante en actuele handel thema's