Waterrecreatie

Laag btw-tarief bootverhuur… maak bezwaar!

Laag btw-tarief bootverhuur… maak bezwaar!

Laag btw-tarief bootverhuur… maak bezwaar!

HISWA spant zich al jaren in om belasting op bootverhuur naar het lage btw-tarief te krijgen. Na meerdere jaren procederen heeft HISWA samen met bootverhuurders in februari 2018 een belangrijke doorbraak bereikt in dit dossier.

Niet alleen open zeilboten en door spierkracht aangedreven vaartuigen en planken moeten onder voorwaarden tegen 9% btw verhuurd kunnen worden, ook kajuitzeiljachten. De rechtszaak krijgt in 2018 een nieuw vervolg omdat de Belastingdienst in cassatie gaat tegen de uitspraak van het Gerechtshof.

HISWA roept bootverhuurders op om bezwaar te maken tegen de eigen btw aangiften. Hoe je dit kunt doen lees je in dit dossier. Om als bedrijf het recht op teruggaaf van btw zeker te stellen indien de Hoge Raad tot een positief oordeel komt, moet er tijdig bezwaar aangetekend worden en eventueel beroep ingesteld worden. Een aantal bedrijven doen dit al sinds de eerste uitspraak uit 2016. Alleen de bedrijven die op de juiste wijze en binnen de juiste termijn bezwaar maken hebben straks recht op teruggave, wanneer de Hoge Raad met een positieve uitspraak komt. In de bijlage staat het stappenplan beschreven. Hieronder vind je meer informatie over standaard bezwaarschriften en andere praktische tips.

Interessante en a...

Interessante en actuele thema's waterrecreatie