Waterrecreatie

Overlast waterplanten

Overlast waterplanten

Overlast waterplanten

Op veel Nederlandse wateren is sprake van een explosieve groei van waterplanten. Deze zorgen voor overlast bij watersporters- en recreanten.

Boten raken verstrikt in de planten, koelsystemen verstoppen en schroeven lopen vast in de planten. Er ontstaan onveilige situaties en  schade aan de vaartuigen. Bedrijven raken klanten kwijt doordat zij vertrekken gebieden zonder waterplanten. Zij lijden bedrijfseconomische schade. HISWA houdt de (rijks)overheid verantwoordelijk voor de explosieve groei van waterplanten en is van mening vindt dat het maaien van waterplanten in openbaar gebied een overheidstaak is.

Rijkswaterstaat is waterkwaliteitsbeheerder van alle rijkswateren en is verplicht de waterkwaliteit te beschermen en te verbeteren. Rijkswaterstaat maait in het IJsselmeergebied bij overlast door waterplanten in de vaarroute voor de beroepsvaart. Buiten deze routes maait Rijkswaterstaat niet. HISWA-RECRON is van mening dat het maaien van waterplanten in openbaar gebied een overheidstaak is. Net zoals dat geldt voor het onderhoud van bermen, paden, wegen door andere overheidsorganen. Ook buiten het Markermeergebied en de Randmeren is sprake van overlast door woekerende waterplanten waaronder in de Wieden-Weerribben. Ook hier is HISWA-RECRON gesprekspartner om tot oplossingen te komen. 

Wat doen we voor ...

Wat doen we voor de bedrijfsgroep waterrecreatie?