Waterrecreatie

Verplichte energiebesparing en informatieplicht

Verplichte energiebesparing en informatieplicht

Flexibel peilbeheer IJsselmeergebied en baggersubsidie

Per 1 juli 2019 hebben bedrijven met een hoog energieverbruik een energiebesparingsplicht en meldplicht op basis van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer.

Bedrijven die een jaarlijks energieverbruik boven de 50.000 kWh of 25.000 m3 gas hebben, moeten hieraan voldoen. Circa 125.000 ondernemingen in Nederland vallen hieronder, waaronder ook veel jachtbouwers, jachtservicebedrijven, jachthavens en recreatieondernemingen.

Om een praktische invulling te geven aan de wettelijke plicht én de discussie over de te nemen maatregelen en de bijbehorende terugverdientijden te slechten, zijn per branche erkende maatregellijsten - de zogenaamde EML’s - opgesteld door de overheid en de branches en doorgerekend door onafhankelijke partijen. Deze ELM’s maken onderdeel uit van bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Sinds de introductie van de erkende maatregelen voor energiebesparing zijn voor 19 bedrijfstakken pakketten met erkende maatregelen gepubliceerd. Dit zijn energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Door de maatregelen op deze lijst door te voeren - uiteraard voor zover relevant in jouw onderneming - voldoet je aan de wet.

Wat doen we voor ...

Wat doen we voor de bedrijfsgroep waterrecreatie?