1 team, 1 taak

Blog 1 - De ideale werknemer

Voordat je een vacature gaat opstellen is het goed om te kijken naar je huidige werknemers en hoe je ideale werknemer hier in zou kunnen passen.

Of je nu het hele jaar rond werknemers in dienst hebt of alleen seisoenswerk aanbiedt, je hebt mensen nodig om je bedrijf draaiende te houden. Alle mooie ervaringen en belevingen die je de gasten wilt meegeven worden beïnvloed door... juist, jouw personeel! Hoe gelukkiger jouw personeel is op de werkvloer, hoe meer gastvrijheid ze uitstralen naar jouw gasten en klanten.

Wat kun jij als werkgever hierin betekenen? Kijk eens naar onderstaande punten in jouw organisatie.

  • Is er een goede werksfeer?
  • Hebben je werknemers een veilig gevoel?
  • Kunnen ze de dingen waar ze tegen aan lopen bespreekbaar maken? En hoe?
  • Voelen ze zich naar waarde geschat?
  • Bespreek jij wel eens de doorgroeimogelijkheden?
  • Zitten ze op hun plek?
  • Wat is hun passie/hobby?
  • Kunnen en willen ze zich verder ontwikkelen? Denk bijvoorbeeld aan de vele opleidingen en trainingen die er in onze sector zijn.

Check regelmatig: hoe is het met jouw werknemers?
Door het voeren van gesprekken met je personeel krijg je meer inzicht in wat er in hun omgaat. Dit kunnen beoordelingsgesprekken zijn, startgesprekken aan het begin van het jaar, eindgesprekken aan het einde van het jaar of voortgangsgesprekken. Je kunt ook eens een enquête - een medewerkerstevredenheidsonderzoek - versturen onder je werknemers.

Bij het aannemen van nieuwe werknemers kan het zijn dat de vijver waarin je vist steeds kleiner wordt. Er staan veel vacatures open en meerdere bedrijven vissen in dezelfde vijver. Het is goed om eens te kijken hoe jouw ideale werknemer eruit zou kunnen zien. Wie heb je nodig om een ideaal team te vormen, met de balans tussen vaste werknemers, flexibele medewerkers, seizoensmedewerker, jong en ervaren?

Je kunt dit heel concreet maken door het creëren van persona’s oftewel een werknemersprofiel. Bekijk hiervoor opdracht 1.