Oproep aan jachthavens en watersporters: maak bezwaar tegen emissieloos varen Amsterdam

29 mei 2024

Zeg nee tegen het instellen van een uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen in het centrum van Amsterdam vanaf 2025. De Gemeente Amsterdam wil dit plan erdoor drukken in het kader van Amsterdam Uitstootvrij. Bezwaar maken kan tot en met 10 juni a.s. Jachthavens en watersporters: kom in actie tegen dit plan.

Geen haalbare kaart

In de Nota Varen Amsterdam 2 is bepaald dat het varen met fossiele brandstoffen – zoals benzine en diesel - in het centrumgebied verboden wordt. Vanaf 2025 mag je hier uitsluitend emissieloos (elektrisch) varen. HISWA-RECRON vindt dit geen haalbare kaart en komt samen met het Watersportverbond en de Nautische Dienstverleners Amsterdam in actie. Uiteraard staan we voor duurzaamheid, maar we vinden de voorgestelde maatregelen niet eerlijk en haalbaar. 

Samen hebben we bij de Gemeente Amsterdam gepleit voor uitzonderingen en ontheffingen voor álle Amsterdamse jachthavens en ligplaatshouders. Dat leidde tot het volgende voor watersporters die varen in het centrumgebied met een brandstofmotor:

- er komt een overgangsregeling tot 2030 voor watersporters die een ligplaats huren bij de gemeente (rood vignet) of een duur abonnement kopen om tussen 9.00 en 23.00 uur aan te mogen leggen (wit vignet)

- watersporters met een doorvaartvignet krijgen een overgangsregeling van maximaal drie jaar en zijn vanaf 1 januari 2027 niet meer welkom in het centrumgebied.

Echter, de grote groep watersporters met een doorvaartvignet wordt ernstig benadeeld. Daarbij krijgen jachthavens te maken met oneerlijke concurrentie doordat de overheid - die zelf de regels maakt voor iedereen - haar eigen huurders bevoordeelt. Ook lijkt er sprake van een verkapte manier om watersporters te laten betalen voor het varen in de grachten. Dit terwijl wethouder Dijksma destijds nadrukkelijk heeft toegezegd dat het enkel varen op het water (zonder aanleggen) gratis blijft!

Wat we willen bereiken: gelijke behandeling

Watersporters worden op hoge kosten gejaagd en de kas van de gemeente wordt gespekt. Dit is strijdig met het beleid van de gemeente, waarmee zij de ombouw van boten naar elektrisch wil stimuleren.

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn uiterst ongewenst. Dit kan geheel voorkomen worden door alle ligplaatshouders in een jachthaven (een commerciële of verenigingshaven) in Amsterdam en tevens houder van een doorvaartvignet op gelijke wijze (dus met een zelfde overgangsregeling van vijf jaar) te behandelen als een ligplaatshouder met een binnenhavenvignet.

Indienen van bezwaar door watersporters

Watersporters (klanten van jouw jachthaven) die bezwaar willen maken, kunnen gebruik maken van een voorbeeld dat we hebben opgesteld. Na het invullen ervan, kunnen ze hun bezwaar hier indienen. Dit kan tot en met 10 juni 2024.

Indienen van bezwaar door jachthavens

Stel een zienswijze op waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze jouw bedrijf wordt geraakt. Ons position paper kan hierbij helpen en omvat voldoende argumenten om uit te putten. De zienswijze kun je hier indienen. Dit kan tot en met 10 juni 2024.

Meer informatie

Een voorbeeld van een bezwaar en ons position paper vind je op de pagina met onze standpunten. Of neem contact op met Gerdina Krijger, regiomanager Noord-Holland en Flevoland bij HISWA-RECRON.

Terug naar overzicht