2020-05-25 15:32:17

Lobby opening sanitair loopt door

25 mei 2020

Het is ondanks alle inspanningen niet gelukt om het gemeenschappelijk sanitair open te krijgen voor Hemelvaart. Zowel HISWA-RECRON en talloze ondernemers hebben de veiligheidsregio’s of gemeenten benaderd maar die wijzen consequent naar het kabinetsbeleid dat dit mogelijk per 1 juli pas aan de orde is. Ondanks alle denkbare argumenten van de branche dat het wé kan en juist ook bevorderlijk is voor de hygiëne en de spreiding van doelgroepen in de tijd. 
 

Er zijn enkele regio’s die instemden met het aanbieden een individueel toilet en soms ook douche in een sanitair gebouw aan een specifiek huishouden op het bedrijf als ware het privé sanitair.

Afgelopen vrijdag was er bijzonder nieuws. Onze argumenten kregen gehoor bij de Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De toiletten in alle sanitaire gebouwen, dus ook op recreatiebedrijven en jachthavens, mogen worden opgesteld. Reden was de overlast van wandelaars, fietsers en watersporters die noodgedwongen hun behoefte deden in de openbare ruimte. De regio stuurde een brief aan de minister van VWS met de mededeling dat dit besluit per direct zou ingaan. 

Deze overlast speelt overal: bij de Maasplassen in Roermond, de duingebieden aan de kust, langs de fietsroutes in Drenthe en op de eilandjes in de Friese meren. 

Vandaag vergaderen alle 25 veiligheidsvoorzitters met elkaar. Dit onderwerp ligt uiteraard op tafel. De maatschappelijk druk is hoog en er is hoop dat de boodschap goed is aangekomen. Niet Hemelvaart, dan mogelijk wel voor Pinksteren. We blijven strijden voor het openen van sanitair op basis van goede argumenten.

Terug naar overzicht