2021-01-28 09:08:51

Toeristische partijen Limburgs heuvelland zeer kritisch op MMA Advies van Pieter van Geel

28 januari 2021

Oud staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel heeft eind januari 2021 aan de Provinciale Staten Limburg een advies (zie hiervoor onderaan nieuwsbericht) gegeven om MAA (Maastricht Aachen Airport) te laten groeien van 8.000 vliegbewegingen (2019) naar 11.000 à 12.000 bewegingen in 2030. En ook nog met nóg zwaarder beladen en daarmee en nóg lawaaierigere toestellen, omdat de volledige baan van 2.750 meter gebruikt mag worden.  De uitkomst van dit advies strookt niet met wat de toeristisch recreatieve partijen voor ogen hebben. De vakantiebeleving in het Limburgse  heuvelland wordt door deze extra vliegbewegingen negatief beïnvloed.

De toeristische partijen die deelnamen in het proces van Pieter van Geel – waaronder ook HISWA-RECRON -  zijn dan ook geschokt over de inhoud van het rapport. Zij hebben vanaf de start erop aangedrongen om ook de kansen te onderzoeken van een kleine luchthaven die beter past bij de fijnmazige structuur van Zuid-Limburg en die wel in harmonie met haar omgeving kan bestaan. Maar dat verzoek is niet gehonoreerd.

Uitvoering van dit voorstel leidt tot een situatie waarbij MAA nauwelijks toegevoegde waarde heeft voor Zuid-Limburg, maar waar hoge maatschappelijke kosten voor de inwoners en grote risico’s voor de toeristische sector tegenover staan.
HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland /Vaals en Visit Zuid-Limburg hebben hierover de media geïnformeerd (zie persbericht hieronder). Begin maart wordt het rapport in de Provinciale Staten besproken.

Terug naar overzicht