Leisure en recreatie

Duurzaamheid

Duurzame leisure en recreatie

De recreatiesector moet ook in 2050 voldoen aan het klimaatakkoord. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van innovaties en investeringen binnen de sector die aan dit doel bijdragen. Grofweg zijn de mogelijkheden in vier verschillende thema’s te verdelen, namelijk:

1. Energietransitie

De energietransitie betekent kort gezegd de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Ofwel de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind en water als bron van energie. Voor de recreatie betekent dit de elektrificatie van het vakantiepark, buitensportbedrijf of groepsaccommodatie of dagrecreatief bedrijf. HISWA-RECRON is met het ministerie en kennispartners in gesprek om enerzijds de technische vertaalslag mogelijk te maken omdat zich hier nu al problemen in voordoen, waaronder de congestie op het elektriciteitsnet. Anderzijds moet de energietransitie ook betaalbaar blijven en moet de hele sector mee kunnen doen.

2. Circulair bouwen/ondernemen

Circulair bouwen of ondernemen betekent feitelijk dat we alle grondstoffen, materialen en producten hergebruiken, ook wel het gesloten systeem genoemd. Hierdoor wordt de waarde van deze materialen en grondstoffen ook meer behouden. Inmiddels zijn er al vele workshops en inzichten gecreerd en uitgewisseld, waarbij de conclusie is dat circulair bouwen en ondernemen de toekomst is van de sector. De sector heeft ook al mooie voorbeelden tot stand gebracht waaronder het voorbeeld bij Camping Ons Buiten, waar een circulair receptie- en welnessgebouw is gerealiseerd (zie voor meer informatie het kopje “best practices").

3. Klimaatadaptatie

De aarde warmt op, en het klimaat verandert. Extreme droogte en hevige neerslag komen steeds vaker voor.  Dit levert problemen op en dat zien we ook terug in de actualiteiten zoals in juli 2021, waarbij grote delen van Limburg zijn overstroomd. We zien ook steeds meer droogte ontstaan in natuurgebieden met (bos- en heide) branden tot gevolg. Dit heeft gevolgen voor recreatieterreinen, en de inrichting daarvan. Recreatieterreinen zijn en moeten hiermee aan de slag. Voorbeelden uit de sector zijn onder andere het opvangen van regenwater, meer natuur op de terreinen en groene daken. HISWA-RECRON werkt samen met veiligheidsregio’s om de risico’s rondom de verandering van het klimaat te beperken, die resulteren in relevante producten zoals een calamiteitenplan bij natuurbranden.

4. Biodiversiteit

Biodiversiteit (een grote diversiteit aan flora en fauna) is een hot item.De roep om direct actie te ondernemen om het uitsterven van verschillende planten en dieren te voorkomen wordt luider en noodzakelijker. Recreatie en natuur gaan hand in hand en hebben elkaar nodig. Naast de accommodatie en de voorzieningen op het recreatieterrein. komen veel recreanten voor de natuur of de natuurlijke omgeving. Afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om de biodiversiteit te versterken op recreatieterreinen. Dat betekent minder verstenen, meer vergroenen. Maar ook het gebruik van chemievrije onkruidbestrijding hoort hier bij. De komende jaren zal de nadruk hier nog meer op komen te liggen, daarnaast is het een vast onderdeel binnen de Green Key.

Best practices

Veel ondernemers zijn bezig om hun bedrijf en bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te maken. Door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren, elektrisch te rijden of circulair te ondernemen.

Hieronder een aantal best practices. Heb jij er ook één? Stuur een mail naar communicatie@hiswarecron.nl.

 • Grootschalige zuivering en hergebruik van water

  Door zuivering en hergebruik van water helpt Camping Olmenveld in Serooskerke mee aan de verduurzaming van Zeeland. Tegelijkertijd voorziet het zich van een zelfvoorzienend systeem met een aantrekkelijk verdienmodel. Het gezuiverde water wordt verkocht aan de boeren in de omgeving, die het water kunnen gebruiken voor de landbouw. Er wordt dan een duurzame bron gebruikt én zo wordt verzilting van de grond tegen gegaan.

  In februari 2021 ging het project van start, mede gefinancierd door REACTEU. Een programma van de Europese Commissie dat is gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel na de pandemie.

  Doel van het project is om al het regen en afvalwater (zo’n 55 tot 65 duizend kuub) na zuivering op te slaan, te gebruiken voor douches, toilet en wasserette en de boeren aan te sluiten op een duurzame bron. Nu vervoeren de boeren het water nog in tankauto’s naar hun land, maar Westerbeke ziet graag dat dit in de nabije toekomst via leidingen gebeurt. Dan is er naast een aanvoer ook een afvoer van het water. Een ander belangrijk doel is dat het project een duurzaam businessmodel oplevert, dat vergelijkbare recreatiebedrijven kunnen inzetten.

  Een uitgebreik artikel over dit project lees je in Recreactie editie 5 uit 2022

    

   

 • Gebruik van een biovergister

  Landal Vakantiepark 't Loo in Oldebroek is het eerste vakantiepark in Europa dat een biovergister gebruikt. De machine zet voedselresten en ander organisch afval om in biogas en in kwalitatief hoogwaardige plantenvoeding. Dat levert belangrijke duurzaamheidsvoordelen op; er hoeft geen gft-afval meer te worden opgehaald, met het biogas wordt het zwembad verwarmd en de hoogwaardige plantenvoeding wordt als ‘groene mest’ ingezet bij het groenonderhoud op het park.

  Meer informatie: www.landal.nl/parken/landgoed-t-loo

 • Circulair zwembad en wellness gebouw

  Ons Buiten, een camping en vakantiepark in Oostkapelle, realiseerde als eerste in Nederland de nieuwbouw van een circulair zwembad- en wellnessgebouw.

  Zo is er gebruik gemaakt van materialen uit de haven van Veere.

  Meer informatie: www.onsbuiten.nl/nl/ons-buiten/duurzaam.

 • Zonne-energie

  Op Camping Tuinderij Welgelegen worden de douches, het warmwater tappunt en wasmachinewater groten deels verwarmt door licht/de zon. Op het dak van het toiletgebouw liggen glazen buizen die verwarmt worden door licht en de zon. De vloeistof in de buizen verwarmt het leidingwater via een warmtewisselaar. Ook het houten huisje, tomatenkasje, perkgoedkasje, schuurtje, receptie en winkeltje worden verwarmt door nog zo’n zelfde systeem in de kas. Deze buizen zijn niet OP de kas geplaatst maar IN de kas, onder het glas. Volkomen nieuw is dat beide boilers gekoppeld zijn via een ondergrondse leiding van 65 meter. In de zomer helpt de licht/zonneboiler in de kas de boiler van het toiletgebouw en in de winter helpt de boiler van het toiletgebouw de boiler in de kas. Immers in de zomer is verwarming van ons huisje bijna niet nodig en in de winter is ons toiletgebouw gesloten. Door beide systemen te koppelen ontstaat een warmtebuffer van 1200 liter. Ons totale gasverbruik van woonhuis en camping is lager dan dat van een kleine gezinswoning.

  Het toiletgebouwtje is in 2017 voorzien van veertien zonnepanelen. Hiermee heeft de camping een start gemaakt met het opwekken van eigen elektriciteit. November 2020 zijn er 66 extra grote zonnepanelen geplaatst op 4 verschillende daken. Via een app kunnen ze de opbrengst monitoren. De camping is meer dan zelfvoorzienend in haar stroombehoefte en dekt tevens voor 50% de elektriciteit behoefte van de tuinderij.

  Meer informatie: www.campingtuinderijwelgelegen.nl/welgelegen/duurzaam/

 • Hergebruik van snoeiafval en diverse materialen

  Bij Camping Geversduin wordnen zoveel mogelijk spullen hergebruikt. Is er gesnoeid, dan kijken ze wat ze met het snoeiafval kunnen maken. Hele banken, fietsenrekken en speeltoestellen worden er gemaakt. Bij hen vind je dan ook geen gekleurde wipkip, wel natuurlijke speelplaatsen. Kinderen kunnen heerlijk knoeien met water dat door de uitgeholde boomstammen stroomt. En klauteren over de muurtjes die gemaakt zijn van de oude bakstenen uit een straatje. Het straatje dat nu opgevuld is met houtsnippers.

  Met behulp van kampeerders wordt er gescheiden verzameld. Lege eierdozen, potjes en kurken worden ingeleverd bij het recreatieteam waar hele kunstprojecten uit de grond worden gestamd met gebruikte spullen.

  Meer informatie: www.campingbakkum.nl/over-ons/duurzaam

 • Zonnecarport

  Camping It Wiid heeft een zonnecarport gerealiseerd met 550 panelen en een capaciteit van 300.000 Wattpiek. De zonnecarport wekt op jaarbasis ongeveer 255.000 kilowattuur op. In samenwerking met GroenLeven, werkte Annelie, van It Wiid, aan het realiseren van haar visie voor de camping. “Het feit dat It Wiid, als Fries bedrijf, grote stappen zet op het gebied van duurzaamheid binnen de recreatiebranche vervult ons met trots. Wij geloven dat het Noorden niet alleen bekend staat om haar rijke cultuur en geschiedenis, maar ook om haar innovatiekracht en verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuurlijke omgeving. Ons grootste resultaat is dat wij binnen een half jaar bijna ons volledige eigen gebruik hebben gedekt en zijn verduurzaamd. Door die verduurzaming hebben wij voldoende capaciteit om weer verder te groeien en ons bedrijf te profileren als een moderne en duurzame camping."

  Meer informatie

 • Hertzinger Green Connect

  “Met Green Connect verlagen we onze energierekening, investeren we in een schonere wereld en onderscheiden we ons in de markt.” Alex van der Grift (Vakantiepark De Krakeling).

  Het Green Connect concept bestaat uit een uitgekiende combinatie van zonnepanelen, accu opslag en duurzame apparaten. Het zorgt voor een besparing van honderden euro’s per maand per onderkomen. Het leidt tot full-electric energie-positieve chalets en vakantiewoningen. Vanwege de toenemende netcongestie wordt de vraag naar een parkbrede batterijoplossing ook groter.

  Dit innovatieve Green Connect concept is ontstaan vanuit de frustratie-vraag van parkeigenaren en investeerders: kan het niet anders? Hertzinger komt meer dan dertig jaar bij recreatieparken in heel Europa over de vloer om ze te voorzien van TV- en internettechnologie. En spraken daar klanten over hun wens om iets te doen aan duurzaamheid en het verlagen van de CO2- uitstoot. En hun behoefte om minder afhankelijk te worden van de energie- en de energienetwerken van derden, met de bijkomende terugkerende kosten.


  Elk apparaat is gekoppeld aan één centraal systeem
  Met technische know-how en kennis van de recreatie-economie ontwikkelden Hertzinger Green Connect. Het bestaat uit zonnepanelen en accu-opslag, duurzame apparaten, zoals warmtepompboiler en warmtepomp cv, lage temperatuur radiatoren en elektrisch koken.
  Alle onderdelen van het totaalpakket in een woning staan met elkaar in verbinding. Elk apparaat is gekoppeld aan één centraal systeem, dat zorgt voor de meest energiezuinige of zelfs energieleverende oplossing. De materialen zijn van de beste fabrikanten op de markt,met lange garanties tot zelfs 10 jaar. Om parkbreed de totale piekbelasting op het stroomnet op te vangen bieden we in samenwerking met Huawei ook een betaalbare & dynamische oplossing in de vorm van String (Big) Battery aan.


  Verminderen energiekosten en bijdragen aan een betere wereld
  Met Hertzinger Green Connect verminderen energiekosten en wordt bijgedragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Investeren in Green Connect zorgt voor groene energie én een schonere aarde. Het is een rendabele investering met dubbel rendement.

   

  Hertzinger Green Connect is specialist in het verduurzamen van recreatieparken.
  Want dat is waar de markt om vraagt: een vakantie zonder ecologische voetprint. Aanbieders van duurzame en zelfvoorzienende chalets worden marktleider in deze nieuwe recreatieeconomie.

  Meer weten over het verduurzamen van uw chalets en vakantiewoningen?
  Kijk op www.hertzinger-greenconnect.com/ of maak vrijblijvend een (online) afspraak via 033-4610337 of info@hertzinger.nl.

Meer informatie

Meer informatie