Waterrecreatie

Laag btw-tarief bootverhuur… maak bezwaar!

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting verhoogt belastingdruk voor ondernemers en toeristen. HISWA-RECRON is geen voorstander van het nieuw invoeren van deze gemeentelijke belasting en is eveneens tegenstander van het verhogen.

Toeristen zijn een steeds groter gedeelte van hun vakantiebestedingen kwijt aan belastingen en ondernemers hebben te maken met een ongelijk speelveld ten opzichte van andere gemeenten. Bijkomende irritatie is dat ondernemers en toeristen doorgaans geen invloed hebben op de besteding van de inkomsten.

Voor de watersportsector zijn de lokale lastenstijgingen extra pijnlijk, omdat gemeenten het aanbieden van ligplaatsen zien als het bieden van toeristisch verblijf, net als een camping en hotel. En dat terwijl het Rijk een jachthaven ziet als een parkeer- en stallingplaats voor boten waardoor er het hoge BTW-tarief geldt. Daarmee is de directe belasting op ligplaatsen rond de 30% en dat is ruim 10% meer dan bij andere verblijfsvormen. Voor passanten bedraagt de toeristenbelasting in sommige gevallen meer dan 50% van het tarief en is daarmee buitensporig.

Wil je gemeente toeristenbelasting gaan invoeren of verhogen? Neem dan contact op met je regiomanager. Wellicht kan HISWA-RECRON op gemeentelijk niveau helpen de verhoging te beperken, te vertragen of tegen te houden.

Wat doen we voor ...

Wat doen we voor de bedrijfsgroep waterrecreatie?