Nieuws

2020-03-06 13:54:07

Van elektrisch varen tot antifouling: infocafé verduurzaming watersport

6 maart 2020

Tijdens het infocafé op dinsdag 3 maart jl. hebben HISWA-RECRON leden informatie gedeeld over het thema verduurzaming in de watersport. Met een brede vertegenwoordiging vanuit de watersport, waaronder makelaars, jachtservice bedrijven en jachtwerven, was het een uitgebreid gezelschap.

De middag begon met een update over verschillende actuele thema’s rondom milieu en duurzaamheid. Zo ging het over elektrisch varen in Amsterdam, recycling, blue scan en de planningstool Milieumaatregelen. Naar verwachting worden vanaf 2025 zo’n 7000 schepen per jaar aangeboden om te recyclen. Dit betekent dat veel materialen zoals polyester en staal gerecycled moeten worden. Op dit moment wordt polyester alleen nog verschredderd en o.a. gebruikt voor het maken van beschoeiing. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar upcyclen van polyester, maar dat staat op dit moment nog in de kinderschoenen.

Antifouling

Na deze updates sprak Job Klijnstra van Endures over de praktijktest Milieuvriendelijke antifoulings die zij in 2019 uitvoerde bij Ottenhome Heeg en Aquavitesse (beide HISWA-RECRON leden). De resultaten uit dit onderzoek lieten zien dat op zoet water de meeste milieuvriendelijke producten nagenoeg eenzelfde resultaat scoren als de biocidehoudende antifouling op het referentievaartuig. Op zout water kwamen de niet-biocide houdende onderwaterverven slechter uit de bus. Uit de zaal kwamen vooral vragen gericht op de praktijk die de resultaten van het onderzoek nuanceerden, zoals: “Hoe moeten we omgaan met een siliconen coating bij het hijsen van een boot gezien de veiligheid en aansprakelijkheid” of  “Is een gladde coating bestand tegen afspuiten met een hogedrukspuit”. Ook werd aangegeven dat het aanbrengen van een folie op een bestaand jacht niet gemakkelijk is. Natuurlijk werd er naar oplossingen gezocht zoals het aanbrengen van een extra strop om te voorkomen dat een jacht uit de hijsbanden ‘glibbert’. Het haven- en werfreglement zal hierop aangepast moeten worden.

Vuilwater

Het laatste onderwerp op de agenda was vuilwater. Sinds oktober 2019 is het toegestaan zelf afvalwater te zuiveren aan boord. Maar wat mag wel en wat mag niet? Jeroen van den Heuvel van HISWA-RECRON ging dieper in op dit thema. Zo werd er gesproken over de handhaving op de verzegeling van afsluiters en de kans voor fabrikanten om een zuiveringsinstallatie te ontwikkelen.

De geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met een soepje, waarbij de leden van HISWA-RECRON nog even konden napraten over de besproken thema’s.

De powerpoint van dit infocafé is terug te vinden in onze kennisbank.

Terug naar overzicht