Vitale Vakantieparken


Laatste update: 21/01/2020

De recreatiesector is volop in beweging. De snel wisselende marktbehoefte en opkomende duurzaamheidsvraagstukken zorgen voor een noodzaak om te innoveren en digitaliseren. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen staan niet stil en vragen steeds meer van sector. Niet elk bedrijf is in staat om zo snel te veranderen. Daar kunnen ruimtelijke redenen aan ten grondslag liggen, of een gebrek aan financiele mogelijkheden. De opgave van de toekomst is het verder vitaliseren van de recreatiesector.

De combinatie van snelle marktontwikkelingen en een veranderende samenleving waarin sociale voorzieningen en woningen schaars zijn, heeft een grote invloed op de vitaliteit van de recreatiesector. Parken trekken naast toeristische gasten nu ook arbeidsmigranten, mensen met een zorgindicatie en woningzoekenden aan. Ondernemers die vanwege financiële of ruimtelijke situaties geen mogelijkheid hebben om hierop in te springen, dreigen snel naar de onderkant van de markt te verwijden.

In 2018 heeft het ministerie van BZK samen met RECRON (tegenwoordig HISWA-RECRON) en partners het initiatief genomen om een actie agenda Vitale Vakantieparken te formuleren, waarin diverse domeinen worden betrokken. Onder de pijlers Veiligheid, Sociaal beleid, Ruimtelijke ordening en Economie wordt een toekomstperspectief geschetst waarin de sector vitaal wordt gehouden de komende jaren. De domeinen kennen veel overlap. Zo zal het probleem van permanente bewoning verminderen op het moment dat er een gezonde woningvoorraad beschikbaar is in de omliggende gemeenten. Hetzelfde geldt voor de economische vitaliteit van de sector; deze kan alleen bloeien wanneer er voldoende mogelijkheden worden geboden in ruimtelijke zin. In de actie agenda zijn tientallen actiepunten geformuleerd die in de periode 2018-2020 gerealiseerd moeten zijn. RECRON is een van de initiatiefnemers van dit project.

In de komende jaren worden provincies uitgedaagd om grote stappen te zetten in het vitaliseren van de sector. De lobby van HISWA-RECRON op de toekomst is er op gericht dat provincies deze aanpak insteken op dezelfde manier als de actie-agenda; integraal tussen de diverse domeinen en niet enkel vanuit een veiligheidsperspectief.

Resultaat of gewenst resultaat

Overheden werken de komende jaren samen met ondernemers aan het vitaliseren van de sector.

Documenten
Gerelateerd nieuws
16sep
Gemeente Westerveld (Drenthe) slaat de plank mis
11sep
RECRON houdt overheden spiegel voor bij Recreatie Top Holland Boven Amsterdam
28aug
Groei van toerisme vraagt om eigen bewindspersoon toerisme en recreatie

Tags: Vitale recreatiesector vitale vakantieparken