Leisure en Recreatie

Lobby-onderwerpen

Lobby

Lobby Leisure en Recreatie

HISWA-RECRON is de belangenbehartiger voor de recreatiesector in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze aangesloten ondernemers bij gemeenten, provincies, het Rijk en in Europa. Dit doen we door middel van de volgende activiteiten:

  • Expertise-overleggen op alle overheidsniveaus
  • Gesprekken met volksvertegenwoordigers
  • Organiseren van werkbezoeken 
  • Genereren van reuring in de media 
  • Opzetten van publieksacties 

Lobby-onderwerpen

Kolomblokken 3 op...

Bij HISWA-RECRON zijn ruim 900 kampeerbedrijven en 300 bungalowparken aangesloten. Van (kleine) familiebedrijven tot en met grote concerns.

Bij HISWA-RECRON zijn groepsaccommodaties, groepshuizen, vriendenhuizen, groepshotels aangesloten. Van familiebedrijf tot grote concerns.

De bij HISWA-RECRON aangesloten bedrijven zien het belang van gezamenlijk optrekken en samenwerken op enkele specifiek voor dagrecreatieve bedrijven interessante onderwerpen.