Leisure en Recreatie

Lobby-onderwerpen

Lobby

Lobby Leisure en Recreatie

HISWA-RECRON is de belangenbehartiger voor de recreatiesector in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze aangesloten ondernemers bij gemeenten, provincies, het Rijk en in Europa. Dit doen we door middel van de volgende activiteiten:

  • Expertise-overleggen op alle overheidsniveaus
  • Gesprekken met volksvertegenwoordigers
  • Organiseren van werkbezoeken 
  • Genereren van reuring in de media 
  • Opzetten van publieksacties 
Actuele lobby the...

Actuele lobby thema's