Jachtbouw en Watersport

Lobby-onderwerpen

Lobby

Lobby Leisure en Recreatie

HISWA-RECRON is de belangenbehartiger voor de watersportindustrie in Nederland. Wij behartigen de belangen van en samen met onze aangesloten ondernemers bij gemeenten, provincies, het Rijk en in Europa. Dit doen we door middel van de volgende activiteiten:

  • Expertise-overleggen op alle overheidsniveaus
  • Gesprekken met volksvertegenwoordigers
  • Organiseren van werkbezoeken 
  • Genereren van media-aandacht
  • Opzetten van publieksacties

Lobby-onderwerpen

Andere onderwerpen waar HISWA-RECRON zich sterk voor maakt en die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering van een watersportbedrijf, zijn: